Працівники сфери охорони здоров’я, беручи участь у заходах БПР ТОВ «МЕДІАМЕД», отримують бали безперервного професійного розвитку відповідно Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів” зі змінами відповідно Наказу МОЗ України від 18.08.2021 № 1753 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2021 року за № 1338/36960”

Заходи компанії МЕДІАМЕД у галузі медицини призначені тільки для фахівців сфери охорони здоров’я, осіб, які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.
Беручи участь у заходах працівники сфери охорони здоров’я мають можливість отримати відповідну кількість балів, необхідних для атестації/переатестації, відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Положенням про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

№ заходу БПР

5502469

Психосоматична практика: гастроентерологія

№ заходу БПР

5502588

Психосоматична медицина: наука та практика

№ заходу БПР

5502620

Управління снами. Наскільки це можливо в контексті гіпнагогічних флешбеків?

№ заходу БПР

5502623

Раціональна психофармакотерапія на різних рівнях надання медичної допомоги

№ заходу БПР

5502624

Психосоматика стресу в агресивному середовищі

№ заходу БПР

5502626

Проактивна психолого-психіатрична допомога в Україні