Вы здесь

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: здобутки, розвиток та перспективи

II Міжнародна науково-практична конференція
«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ:здобутки, розвиток та перспективи»

Дата проведення конференції: 21-22 листопада 2013 року
Місце проведення: уточнюється
Адреса: м. Київ

Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів и науково-практичних конференцій, що проводяться в 2013 році МОЗ і НАМН України».

Метою проведення конференції є впровадження інноваційних здобутків за напрямом медичної психології, психотерапії та психіатрії. Навчання ефективним методикам психологічного та психотерапевтичного впливу. Ознайомлення із новими можливостями фармакологічного лікування граничних станів. Спілкування у професійному колі та обмін особистим досвідом. Формування системи надання кваліфікованої медико-психологічної допомоги, визначення місця та ролі медичної психології в сучасних умовах, розвиток професійних традицій, формування та поглиблення професійної ідентичності спеціалістів, що в своїй роботі використовують методи психологічного та психотерапевтичного впливу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ:

Голова організаційного комітету:

Максименко Сергій Дмитрович

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Голова програмного комітету:

Москаленко Віталій Федорович

ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.

Заступники голови організаційного комітету:
Хайтович Микола Валентинович

в.о. проректора з наукової роботи Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Маркова Маріанна Владиславівна

Учений секретар Вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор кафедри сексології і медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор

Зільберблат Геннадій Михайлович

Генеральний директор КЗКОР "Обласне психіатрично-наркологічне об'єднання", головний психіатр та нарколог Департаменту  охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Заслужений лікар України;

Божук Богдан Степанович

президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів», кандидат медичних наук;

Мороз Владислав Владиславович

голова Ради товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О.Богомольця;

Тамакова Тетяна Анатоліївна виконавчий директор ГО «Арт-терапевтична асоціація»
Заступники голови програмного комітету:
Чабан Олег Созонтович професор кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук;
Хаустова Олена Олександрівна доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук;
Логінова Ірина Олександрівна заступник декана медико-психологічного факультету, доцент кафедри педіатрії №2, кандидат медичних наук;
Коваль Ірина Андріївна доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кандидат психологічних наук;
Максименко Ксенія Сергіївна доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кандидат психологічних наук;

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Загальні питання психології та психотерапії. Особистість, як предмет медичної психології;
  2. Світові тенденції розвитку психотерапевтичної та медико-психологічної практики;
  3. Підготовка та професійна діяльність лікарів-психологів, медичних психологів та психотерапевтів;
  4. Новітні підходи до диференційної діагностики психічних розладів, психосоматичних захворювань та коморбідних станів. Питання психодіагностики;
  5. Психосоматична медицина на сучасному етапі;
  6. Використання методів психологічного та психотерапевтичного впливу в наданні медико-психологічної допомоги;
  7. Організація надання ефективної медико-психологічної допомоги у лікувально-профілактичних закладах;
  8. Ефективне використання фармакотерапії при роботі із пацієнтами з межовими станами.
  9. Вдосконалення надання медичної допомоги шляхом використання можливостей телемедицини та телепсихології.
  10. Психологічна безпека лікаря під час виконання професійних обов’язків.

Делегати конференції:
Лікарі-психологи, психотерапевти, сексологи, наркологи, психіатри, сімейні лікарі, лікарі терапевтичного профілю, лікарі та науковці інших спеціальностей.


ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ *

21 ЛИСТОПАДА 2013 РІК

11:00-12:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
12:00-12:30 Відкриття конференції. Вітальне слово.
12:30-13:00 Максименко Сергій Дмитрович - декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор
13:00-13:15 Маркова Маріанна Владиславівна - учений секретар Вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор кафедри сексології і медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти, академік АН ВШ України,
доктор медичних наук, професор
13:15-13:30 Бондаренко Олексанр Федорович  - віце-президент Професійної психотерапевтичної ліги (РФ), завідувач кафедри психології  Київського національного лінгвістичного университету, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор
13:30-13:45 Зільберблат Геннадій Михайлович - генеральний директор КЗКОР "Обласне психіатрично-наркологічне об'єднання", головний психіатр та нарколог Департаменту  охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Заслужений лікар України;
13:45-14:00  
14:00-14:15 Чабан Олег Созонтович - професор кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор
14:15-14:30  
14:30-15:00 Перерва на каву
15:00-15:15 Хаустова Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, старший науковий співробітник
15:15-15:30  
15:30-15:45 Поліщук Олександр Юрійович- керівник медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, кандидат медичних наук
15:45-16:00 Короленко Володимир Васильович
16:00-16:15 Божук Богдан Степанович - президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів», кандидат медичних наук
16:15-16:30  
16:30-16:45  
16:45-17:00  
17:00-18:00 Круглий стіл (Дискусія)

 

*У програмі можливі зміни та доповнення


? Контакти:

З питань партнерства та умов участі в конференції З програмних питань та друку матеріалів

Акулова Альона

+38(093) 645 52 20
akulova@mediamed.com.ua
www.mediamed.com.ua

Руденко Олена

+38 066 453 7665
LR@mediamed.com.ua    
info@mediamed.com.ua
mediamedua@mail.ru

Тетяна Анатоліївна

+(38)097-349-20-18
ualip-conf@yandex.ua
ualip@yandex.ua
www.ualip.org.ua

Богдан Степанович

+(38)050-352-32-23    
ualip-conf@yandex.ua
ualip@yandex.ua
www.ualip.org.ua