Вы здесь

Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи»

Дата проведення конференції: 25-26 вересня 2014 року
Місце проведення: Великий конференц-зал Національної академії наук України
Адреса: 01030, Київ, вул. Володимирська, 55

ОРГКОМІТЕТ:
Голови: К.М.АМОСОВА ректор НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор
  Т.С.МІЩЕНКО головний невролог МОЗ України, керівник відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» НАМН України, професор
Заступник: Л.І.СОКОЛОВА завідувач кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор

Відвідування безкоштовне!


ПРОГРАММА*

*Програма в процесі формування

ЧЕТВЕР, 25 ВЕРЕСНЯ

  Відкриття конференції. Вітальне слово.
К.М.АМОСОВА, Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор
В.І.ЦИМБАЛЮК, Академік НАМН України, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
В.П.ЛИСЕНЮК, завідувач кафедри неврології та реабілітації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор
Л.І.СОКОЛОВА, завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

«Життєпис і професійна діяльність професора М.М.Лапінського»
Т.А.Довбонос (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ)

  «Перспективи покращення якості життя пацієнтів у відновлювальному періоді інсульту»
Т.М.Черенько (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
«Діагностика та лікування розсіяного склерозу: особливості сучасного етапу»
Л.І.Соколова (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

І ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ
Модератори: Т.М.Черенько, В.М.Мельник
Антикоагулянтна терапія в гострому періоді ішемічного інсульту – результати експериментального та клінічного досліджень
В.С.Мельник (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Вплив ентеровірусної інфекції на розвиток гострих порушень мозкового кровообігу
Н.С.Турчина (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Особливості клінічної картини, когнітивні розлади та динаміка неврологічного дефіциту серед хворих з ішемічним інсультом в басейні задньої мозкової артерії
К.В.Антоненко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Ранній відновний період ішемічного інсульту (клініко-лабораторні аспекти)
Л.В.Яковлєва (Луганський державний медичний університет, м. Луганськ)
  Можливості пластичності мозку при інсульті
Л.І.Соколова (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Особливості відновлення неврологічних функцій у хворих з ішемічним інсультом залежно від ступеня та тривалості артеріальної гіпертензії
Ю.Л.Гелетюк (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Сучасні підходи до фармакотерапії стрес-залежної патології в неврології
С.Г.Бурчинський (ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
Патогенетичні особливості атеротромботичного та кардіоемболічного інсультів
С.М.Кузнєцова (ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
Головний біль. Що нового?
О.І.Асауленко (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ)
Судинна деменція. Сучасний стан проблеми
Т.С.Міщенко (Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Харків)

ІІ ЗАСІДАННЯ

Лекція «Проблеми безпеки ноотропної фармакотерапії: міфи і реальність»
С.Г.Бурчинський (ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
Секція: Захворювання центральної та периферичної нервової системи. Міждисциплінарні аспекти в неврології
Модератори: І.А.Григорова, О.А.Мяловицька
  «Комплексна медична допомога при мозкових інсультах»
А.І.Зозуля, І.С. Зозуля (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
Сучасні підходи до діагностики та лікування кінцівково-поперекових м’язових дистрофій. Український досвід
А.В.Шатілло (Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Київ)
Диференційна діагностика больового синдрому в спині
А.В.Муравський (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ)
Клініко-патогенетичні аспекти черепно-мозкової травми
І.А.Григорова, Н.С.Куфтеріна (Харківський медичний університет, м.Харків)
  Нові аспекти в лікуванні і діагностиці легкої закритої черепно-мозкової травми
С.О.Федорковський (Луганська обласна Клінічна Лікарня, м. Луганськ)
Лікування епілепсії у дітей і фармакорезистентність
М.І.Пітик (Івано-Франківський національний університет, м. Івано-Франківськ)
Інвалідність при неврологічній патології в Україні. Новини законодавства
О.М.Мороз (Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, м. Дніпропетровськ)
Когнітивні функції з позиції Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я
І.В.Дроздова (Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, м. Дніпропетровськ)
  Судинні інновації: сучасні можливості судинної діагностики і судинної терапії
Лущик У.Б. (Центр Інноваційних Медичних Технологій «Veritas IT Med»)

П?ЯТНИЦЯ, 26 ВЕРЕСНЯ

III ЗАСІДАННЯ

Лекція «Синдром обструктивного апное сну як міждисциплінарна проблема»
Погорецький Ю.М.
Секція: Демієлінізуючі та дегенеративні захворювання
Модератор: Л.І.Соколова
Аналіз чутливості лейкоцитів до нейрон-специфічних білків у пацієнтів з розсіяним склерозом різних вікових груп
Л.І.Соколова , М.М.Сепіханова (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Синдром втоми при розсіяному склерозі: патофізіологія та способи лікування
С.Я.Кирилюк (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Роль клініко-параклінічних факторів у визначенні інвалідизації хворих на розсіяний склероз
О.А.Мяловицька , Ю.В.Хижняк (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Клініко-епідеміологічні особливості розсіяного склерозу у Волинській області.
Н.В.Бобрик, Л.І.Соколова (Волинська обласна лікарня, м. Луцьк, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Вплив психо-емоційних розладів на сексуальну функцію у хворих на розсіяний склероз
Н.С.Радзіховська , Л.І.Соколова (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Міська клінічна лікарня №4, Київський міський центр розсіяного склерозу, м. Київ)
Ефективність препаратів внутрішньовенного імуноглобуліну в терапії розсіяного склерозу
Т.І.Негрич, Л.Б.Оринчак (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Івано-Франківський національний медичний університет)
Больові синдроми у хворих на розсіяний склероз
М.Г.Матюшко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Нейроімунологічні аспекти хвороби Паркинсона
І.В. Богданова (Інститут неврології, псиіатрії та наркології НАМН України, Харків)
  Менеджмент діабетичної полінейропатії
С.В.Болгарська (ДУ “Інститут ендокринології і обміну речовин НАМН України”, м. Київ)
Презентація посібника «Нейроортопедія»
Н.Є.Уліс (Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м.Київ)