Вы здесь

І всеукраїнській конгрес «Молекулярної алергології та імунології»

I ВСЕУКРАЇНСКИЙ КОНГРЕС
«Молекулярна алергологія та імунологія»

Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конферен-цій, які проводитимуться у 2013 році» МОЗ та НАМН України (розділ «Конгреси», №4).

Дата: 28-29 березня 2013 року
Місце: конференц-зал готелю Бристоль
Адреса: вул.Пушкінська 15, Одеса, Україна

Організатор:

Одеський національний медичний університет

     При підтримці:

Компанія "МедіаМед"

28 - 29 березня 2013 р.  Одеський національний медичний університет МОЗ України проводив в Одесі I Всеукраїнський  конгрес  «Молекулярна алер-гологія та імунологія», яка об’єднала професорсько-викладацький склад прові-дних медичних ВУЗів України, Республіки Білорусь, Польщі, Австрії і лікарів імунологів, алергологів, дитячих алергологів, педіатрів, сімейних лікарів, про-візорів, пульмонологів у вирішенні актуальних  проблеми сучасної імунології та алергології.

У роботі конференції взяли участь: академік НАМН, д.мед.н., професор, віце-президент Національної академії медичних наук України, ректор Одеського національного медичного університету Запорожан В.М., д.мед.н., професор., Президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, проректор з наукової роботи Кайдашев І.П., професор, д.мед.н., головний клінічний імунолог,алерголог МОЗ України, завідуюча кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений лікар України Чоп’як В.В., професор, Голова Європейського товариства імунології репродукції, керівник відділу біології репродукції та стовбурових клітин  Інституту генетики людини Польської академії наук,   Голова біомедичного фонду  Мацей Курпіш (Польща), спеціаліст з імунології кафедри патофізіології та алергічних досліджень, Центру патофізіології, інфектології та імунології і Медичного університету Відня Вікторія Гариб (Австрія), Головний позаштатний алерголог та профпатолог  Міністерства охорони здоров'я Барановская Т.В. (Республіка Білорусь), д. мед. н, професор, завідуюча лабораторією імунології та алергології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України Бережна Н.М., д.мед.н., академік НАН України, директор Інституту кріобіології та кріомедицини НАН Гольцев А.М., д.мед.н., професор, завідуючий кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького Прилуцкий О.С., д.б.н., заступник директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України  Колибо Д. В., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету, директор лабораторії молекулярної мікробіології та імунології Ужгородського національного університету Бойко Н.В. та інші.

Всього в роботі I Всеукраїнського конгресу взяли участь 274 спеціаліста, се-ред них: імунологи – 62, педіатри – 15, алергологи – 68, наукові співробітники – 25, провізори – 7, дитячі алергологи – 29, пульмонологи – 8, сімейні лікарі – 22, що працюють в державних клініках і приватних структурах в різних регіонах України.

В рамках конференції відбулися:
-    Перше пленарне засідання «Генетичні та епігенетичні механізми регуляції імунної відповіді за умов алергічних та аутоімунних захворювань» - 10 доповідей;
-    Перше секційне засідання «Від молекулярної алергології до практичної алергології» -  6 доповідей
-    Круглий стіл  «Національні настанови та протоколи – сучасні реалії практичної медицини»
-    Нарада головних обласних позаштатних спеціалістів за спеціальностями: «Алергологія», «Клінічна імунологія», «Лабораторна імунологія»
-    Друге пленарне засідання «Генетичні та епігенетичні механізми регуляції імунної відповіді за умов алергічних та аутоімунних захворювань» - 10 доповідей
-    Друге секційне засідання «Молекулярно-генетична діагностика в клінічній  імунології та алергології» -  6 доповідей
-    Електронна сесія для молодих спеціалістів «Сучасні напрямки молекуля-рно-генетичних досліджень в імунології та алергології» - 8 доповідей

Програма конгресу включала обговорення наступних питань:
-    стан підготовки проекту  наказу МОЗ та НАМН України «Про заходи щодо покращення діагностики, профілактики та лікування медикаментозної терапії;
-     перспективи розвитку служби «Алергологія», «Клінічна імунологія», «Лабораторна імунологія»;
-    фундаментальна алергологія;
-    генетична основа автокринно/паракринної регуляції сперматогенезу лю-дини
-    молекулярні механізми імунокоригуючої дії клітинної терапії в умовах розвитку аутоімунних захворювань
-    Мі-РНК регуляція алергічних та аутоімунний захворювань
-    роль поліморфізму генів TRL 2 та 4 в розвитку системного та локального алергічного запалення
-    молекулярно - клітинні механізми індукції та корекції захворювань лю-дини, пов'язаних  із порушеним обміном речовин
-    лабораторна діагностика: сучасні підходи, помилки та удосконалення»
-    досвід розробки перших вітчизняних ІФА тест – систем для визначення специфічного  IgE до різних  алергенів
-    молекулярно – генетичні механізми неспецифічного імунного ушкодження міокарду при ішемії
-    сучасна молекулярна діагностика та лікування імунозалежних захворю-вань
-    нові молекулярні маркери експрес - діагностики відмираючих клітин ці-льної крові у хворих на імунозалежні захворювання
-    роль клітинно-опосередкованих цитотоксичних реакцій в патогенезі герпес вірусної інфекції

В результаті обговорення представлених доповідей, інформаційних повідомлень, за підсумками дискусій була прийнята резолюція. Публікація матеріалів буде здійснена в журналі «Одеський медичних журнал» № 3 за 2013 рік.