Вы здесь

Вимоги до оформлення тез

Тези приймаються до 15.04.2018 року

Вимоги до оформлення тез:

•    роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
•    у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
•    усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
•    тези не повинні містити таблиці і малюнки;
•    обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
•    текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;
•    параметри форматування: шрифт
TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
•    файли у форматі rtf, doc, docx;
•    назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: ivanov_cds.doc).

Структура друкованої роботи (тез):

•    назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою)
•    назва роботи англійською мовою
•    ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами
•    вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (при необхідності)
•    повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу
•    текст тез та резюме англійською мовою

Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у науково-практичному журналі «Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція»

Просимо тези надсилати на адресу: journals@vitapol.com.ua, ft@nmu.ua