Вы здесь

Вимоги до публікації статей і тез

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали конференції будуть надруковані в журналі
«Клінічна хірургія», який входить до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Статті і тези будуть опубліковані в окремому номері журналу, присвяченому конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті або тези по тематиці конференції.
Статті необхідно оформлювати
відповідно до вимог журналу «Клінічна хірургія» - https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/instructions .
Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю (Vancouver style) - https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/references
Статтю (тези) надсилати в двох примірниках, обсяг її до 10 с., тез 1–3 с. на електронну пошту surgery.nmapo@gmail.com  у форматах
*.doc, *.rtf.
Тези оформлюють за тими ж правилами, як статтю, однак вони не мають містити списку літератури.
Статті і тези, оформлені без дотримання наведених правил, реєструватися не будуть. Не схвалені до друку статті не повертаються. В разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповістити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.

ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ СТАТЕЙ
Електронний варіант статті та відскановані супровідні документи (направлення установи) необхідно надіслати за адресою surgery.nmapo@gmail.com з поміткою «До матеріалів конференції, місто, прізвище першого автора». Оригінали статті в двох примірниках, підписаних усіма авторами, та супровідні документи необхідно надіслати за поштовою адресою: м. Київ, 03680,  пр. Космонавта Комарова, 3, кафедра загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.
Вартість публікації: тези – 200 грн, стаття – 100 грн за сторінку

Гроші за публікацію просимо перераховувати за наступними реквізитами:

Одержувач: ФОП ПАСІЧНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА
Банк одержувача: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, Код 3204719188, Рахунок № 26003027138101

Призначення платежу: Оплата за публікацію матеріалів конференції «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії»
Копію квитанції надсилайте електронною поштою на адресу - surgery.nmapo@gmail.com

Кінцевий термін прийому статей – 27 вересня 2019 р.