Вы здесь

Програма конференції: Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії - 15 листопада 2018 року.

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

08:30-09:30 Реєстрація учасників. Велкам кава
09:30-12:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1
Головуючі: Вороненко Ю.В., Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Шуба В.Й.
09:30-09:50 Відкриття конференції, вступне слово, вітання
09:50-10:10 Непрохідність кишечника: сучасний стан проблеми
В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, О.О. Біляєва, Є.Б. Колесников, М.А. Мендель, А.В. Соломко, О.І. Мироненко, М.І. Знаєвський, Ю.В. Рибянець
10:10-10:30 Сучасні аспекти діагностики та лікування кишкової непрохідності пухлинного генезу
Л.С. Білянський
10:30-10:45 Рак товстоїі прямої кишки, ускладнений непрохідністю: ведення онколога в післяопераційному періоді
А. Безносенко
10:45-11:00 Інтубація кишківника: застаріла практика або необхідність?
М.А. Мендель
11:00-11:20  
11:20-11:40 Роль українських вчених в розробціі впровадженні сорбційної детоксикації: початок шляху
Є.Б. Колесников
11:40-12:00 Приховані ускладнення післяопераційного періоду: діагностика та лікування.
Галушко О.А., Тріщинська М.А.
12:00-13:00 Обідня перерва
13:00-15:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2
Головуючі: Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Лівшиц Ю.З., Фелештинський Я.П.
Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.
13:00-13:20 Лапароскопічні резекції товстої кишки
С.В. Байдо, Д.А. Голуб
13:20-13:40 Правобічна геміколектомія СМЕ/CVL
А.І. Зелінський
13:40-14:00 Операції при пухлинах лівої половини товстої кишки
А.А. Шудрак
14:00-14:20 Апаратні анастомози в хірургії кишківника
Ю.В.Рибянець А.П.Бродська
14:20-14:40 Накладення кишкових стом: техніка, профілактика ускладнень
Є.Ю.Мірошниченко, М.А.Мендель
14:40-14:55 Технічні особливості лапароскопічної мініхолецистектомії
Крижевський В.В., Мендель М.А., Павлович Ю.В.
14:55-15:10 Патогенез ентеро-атмосферних фістул у хворих генералізованим перитонітом та новіможливостіїх профілактики і лікування.
Ліфшиц Ю.З., Тавокін В.В., Процюк Р.Р., Валецький В.Л., Балацкий Р.О.
15:10-15:25 Зміни гуморальної регуляції різних ланок гомеостазу при абдомінальному сепсисі
Р.І. Сидорчук, О. Й. Хомко, О. М. Плегуца, Р. П. Кнут, А. І. Попович, О. В. Ткачук, П. В. Кифяк, І. М. Плегуца, О. А. Мельник
15:25-15:40 Доброякісна гіперплазія передміхурової залози як фактор килоутворення у осіб похилого віку
Завгородній С. М., Мороз І. Ю., Кубрак М. А., Данилюк М. Б.
15:30-16:00 Кава-брейк
16:00-18:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3
Головуючі: Біляєва О.О., Колесников Є.Б., Подпрятов С.Є., Саволюк С.І.
Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.
16:00-16:15 Рідкісні форми діабетичної артроостеопатії
Подпрятов С.Є.
16:15-16:30 Роль сорбційних препаратів в лікуванні синдрому діабетичної стопи
Біляєва О.О., Голуб О.А., Крижевський Є.Є.
16:30-16:45 Цитологічні дослідження як контроль ефективності лікування гнійних ран
Крижевський В.В., Біляєва О.О., Лунева Г.Г., Кароль І.В.
16:45-17:00 Гінекомастія, як соціальнаіестетична проблема
Є.Б.Колесников, Рязанцева, А. Ігнатьєва.
17:00-17:15 Сучасні підходи до лікування бешихи
Біляєва О.О., Крижевський В.В., Козінець Г.П., Шендрик В.Г.
17:15-17:25 Ендотеліальна дисфункція при хронічний венозній недостатності нижніх кінцівок у пацієнтів похилого віку
Біляєва О.О., Крижевський В.В., Балінська М.І.
17:25-17:35 Мультифакторний аналіз симптомів гострого панкреатиту: прогнозування перебігу
О. Й. Хомко, Р. І. Сидорчук, О. М. Плегуца, П. В. Кифяк, О. В. Ткачук, В. Б. Рева, А. І. Попович, П. М. Волянюк, О. В. Лазарук
17:35-17:45  
17:45-17:55 Ортоніксія, як метод вибору коррекці вирослого нігтя
Крижевський В.В., Рибянець Ю.В., Іванченко Р.В., Циганенко О.О., Шевчук М.В., Тоан Н., Скида І.О.
17:55-18:00 Обговорення доповідей. Вручення сертифікатів.
Закриття конференції.