Вы здесь

Програма конференції: Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії - 15 листопада 2018 року.

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

08:30-09:30 Реєстрація учасників. Велкам кава
09:30-12:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1
Головуючі: Вороненко Ю.В., Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Шуба В.Й.
09:30-09:50 Відкриття конференції, вступне слово, вітання
09:50-10:10 Непрохідність кишечника: сучасний стан проблеми
В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, О.О. Біляєва, Є.Б. Колесников, М.А. Мендель, А.В. Соломко, О.І. Мироненко, М.І. Знаєвський, Ю.В. Рибянець
10:10-10:30 Сучасні аспекти діагностики та лікування кишкової непрохідності пухлинного генезу
Л.С. Білянський
10:30-10:45 Рак товстоїі прямої кишки, ускладнений непрохідністю: ведення онколога в післяопераційному періоді
А. Безносенко
10:45-11:00 Інтубація кишківника: застаріла практика або необхідність?
М.А. Мендель
11:00-11:20 Малоінвазивні технології в лікуванні ускладненого раку товстої кишки
В.В. Бойко, В.Н. Ліхман, А.А. Меркулов, І.В. Волченко
11:20-11:40 Роль українських вчених в розробціі впровадженні сорбційної детоксикації: початок шляху
Є.Б. Колесников
11:40-12:00 Приховані ускладнення післяопераційного періоду: діагностика та лікування.
Галушко О.А., Тріщинська М.А.
12:00-13:00 Перерва на обід
Демонстрація стендових доповідей
13:00-15:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2
Головуючі: Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Лівшиц Ю.З., Фелештинський Я.П.
Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.
13:00-13:20 Лапароскопічні резекції товстої кишки
С.В. Байдо, Д.А. Голуб
13:20-13:40 Правобічна геміколектомія СМЕ/CVL
А.І. Зелінський
13:40-14:00 Операції при пухлинах лівої половини товстої кишки
А.А. Шудрак
14:00-14:20 Апаратні анастомози в хірургії кишківника
Ю.В.Рибянець А.П.Бродська
14:20-14:40 Накладення кишкових стом: техніка, профілактика ускладнень
Л.С. Білянський
14:40-14:55 Технічні особливості лапароскопічної мініхолецистектомії
Крижевський В.В., Мендель М.А., Павлович Ю.В.
14:55-15:10 Патогенез ентеро-атмосферних фістул у хворих генералізованим перитонітом та новіможливостіїх профілактики і лікування.
Ліфшиц Ю.З., Тавокін В.В., Процюк Р.Р., Валецький В.Л., Балацкий Р.О.
15:10-15:25 Зміни гуморальної регуляції різних ланок гомеостазу при абдомінальному сепсисі
Р.І. Сидорчук, О. Й. Хомко, О. М. Плегуца, Р. П. Кнут, А. І. Попович, О. В. Ткачук, П. В. Кифяк, І. М. Плегуца, О. А. Мельник
15:25-15:30 Експериментально-клінічне обгрунтування застосування фібринового клею та тимчасових кишкових ендопротекторів у хірургії кишечника
А.В. Соломко, М.І. Знаєвський, Є.П. Приймачук
15:30-16:00 Перерва на каву
16:00-18:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №3
Головуючі: Біляєва О.О., Колесников Є.Б., Подпрятов С.Є., Саволюк С.І.
16:00-16:15 Рідкісні форми діабетичної артроостеопатії
Подпрятов С.Є.
16:15-16:30 Роль сорбційних препаратів в лікуванні синдрому діабетичної стопи
Біляєва О.О., Голуб О.А., Крижевський Є.Є.
16:30-16:45 Цитологічні дослідження як контроль ефективності лікування гнійних ран
Крижевський В.В., Біляєва О.О., Лунева Г.Г., Кароль І.В.
16:45-17:00 Гінекомастія, як соціальнаіестетична проблема
Є.Б.Колесников, Рязанцева, А. Ігнатьєва.
17:00-17:15 Сучасні підходи до лікування бешихи
Біляєва О.О., Крижевський В.В., Козінець Г.П., Шендрик В.Г.
17:15-17:25 Ендотеліальна дисфункція при хронічний венозній недостатності нижніх кінцівок у пацієнтів похилого віку
Біляєва О.О., Крижевський В.В., Балінська М.І.
17:25-17:35 Доброякісна гіперплазія передміхурової залози як фактор килоутворення у осіб похилого віку
С.М. Завгородній, І.Ю. Мороз, М.А. Кубрак, М.Б. Данилюк
17:35-17:45 Лапароскопічна гастроплікація в лікуванні метаболічного синдрому
С.І. Саволюк, В.М. Лисенко, М.Ю. Крестянов, Д.С. Завертиленко, А.Ю. Глаголєва
17:45-17:55 Ортоніксія, як метод вибору корекції вирослого нігтя
В.В. Крижевський, Ю.В. Рибянець, Р.В. Іванченко, О.О. Циганенко, М.В. Шевчук, Н. Тоан, І.О. Скида
17:55-18:00 Обговорення доповідей. Вручення сертифікатів.
Закриття конференції.

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Мультифакторний аналіз симптомів гострого панкреатиту: прогнозування перебігу
О.Й. Хомко, Р.І. Сидорчук, О.М. Плегуца, П.В. Кифяк, О.В. Ткачук, В.Б. Рева, А.І. Попович, П.М. Волянюк, О.В. Лазарук
Вплив травми та оперативного втручання на гуморальний імунітет
О.М. Плегуца, Р.І. Сидорчук, О.Й. Хомко, І.М. Плегуца, Б.В. Петрюк, І.І. Білик, П.М. Волянюк, О.В. Лазарук
Оцінка системи гемостазу при тяжкій поєднаній абдомінальній травмі
Б.О. Матвійчук, Н.Р. Федчишин, Р.Л. Бохонко, Т.М. Федоришин,  І.А. Ретвінський
Гострі кровотечі з верхніх відділів травного тракту неварикозної етіології: особливості танатогенезу
Я.А. Король, Р.Л. Бохонко, М.Р. Бубняк, О.П. Цимбала
Дистальна емболія при ендоваскулярних втручаннях в артеріях нижніх кінцівок
В.В. Бойко, А.Б. Бабинкін, А.І. Пітик, В.О. Прасол
Сучасні підходи до хірургічного лікування важких форм гострого парапроктиту та гангрени  Фурньє
О.Є. Каніковський, А.В. Осадчий, О.А. Коцюра, В.В. Мосьондз, Т.П. Зарезенко
Гібридні втручання при багатоповерхневих ураженнях артерій аорто-здухвинного та стегново-підколінного сегментів
В.В. Бойко, В.О. Прасол, О.І. Пітик, Д.О. Кірієнко
Перший досвід застосування плазми, збагаченої тромбоцитами в лікуванні пацієнтів з діабетичною ступнею
В.В. Петрушенко, Д.І. Гребенюк, Д.В. Цигалко, А.Є. Татарин, Ю.А. Дорожинський, В.В. Мосендз
Мікробіологічне дослідження ефективності клінічного випробування нових антимікробних засобів на основі вітчизняного антисептика декаметоксину в комплексній місцевій терапії опіків
О.А. Назарчук, В.І. Нагайчук, Г.Г. Назарчук
Обґрунтування вибору методики переміщеного шкірного лоскуту за Лімбергом при хірургічному лікуванні епітеліальних куприкових ходів
В.В. Крижевський,  Р.В.  Іванченко, Ю.В. Риб`янець, О.О. Циганенко, Є.О. Ханін, І.О. Скида, М.А. Кнівець
Новітня класифікація врослого нігтя (оніхокриптозу) у хворих на цукровий діабет в практиці лікаря
В.В. Крижевський, О.О. Циганенко, М.В. Шевчук, Ю.В. Риб’янець, Р.В. Іванченко, І.М. Щеголь, Н. Тоан
Запобігання післяопераційних ранових ускладнень
В.В. Крижевський, А.П. Радзіховський, О.І. Мироненко, М.І. Знаєвський, Ю.В. Риб’янець
Ранні хірургічні втручання у постраждалих з високовольтною електротравмою
Г.П. Козинец, В.П. Циганков, О.А. Жернов
Імуно-цитокіновий профіль в прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту
С.І. Саволюк, В.А. Кацал, М.А. Гудзь
Закриття дефекту прямої кишки з застосуванням електрозварювання живих тканин на тлі гнійного запалення
С.С. Подпрятов, С.М. Корбут, Г.С. Маринський, В.А. Ткаченко, Н.А. Чвертко, В.П. Корчак
Тактика хірургічного лікування хворих  на бешиху
М.Б. Шулик, К.Л. Цуркан, О.І. Михальченко, Г.М. Урсол
Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії гнійників аноректальної локалізації
М.Б. Шулик, К.Л. Цуркан, О.І. Михальченко, Г.М. Урсол
Профілактика утворення злук після планової лапароскопічної апендектомії в поєднанні з герніопластикою TAPP
К.Ю. Пархоменко
Чутливість до дезинфікуючих засобів госпітальних штамів в хірургічній реанімації.
Н.С. Морозова, С.В. Рідний, С.І. Лях, А.А. Попов, І.В. Коробкова