Вы здесь

Програма

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
Діагностика і лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. Перитоніт
Сучасні аспекти діагностики і лікування кишкової непрохідності
Лікування гнійних захворювань шкіри і м’яких тканин. Діабетична стопа
Малоінвазивна абдомінальна хірургія
Хірургія ожиріння і контурування тіла
Ускладнення в хірургії
Сучасні аспекти навчання хірургії
 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 
Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.
 
20 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ
09:00-10:00 Реєстрація учасників. Велкам кава
10:00-12:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1
Головуючі: Вороненко Ю.В., Крижевський В.В., Радзіховський А.П., Шуба В.Й.
10.00-10:20 Відкриття конференції, вступне слово, вітання
10:20-10:50
КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ 80 РОКІВ
Крижевський В.В., Радзіховський А.П.
10:50-11:10
15-РІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ  ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШКОВОГО ТРАКТУ У  МІСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЦЕНТРІ
Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Біляєва O.О., Колесников Є.Б., Мироненко О.І., Мендель М.А., Знаєвський M.І., Рибянець Ю.В., Бродська А.П, Іванченко Р.В.
11:10-11:30
ПЕРИТОНІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА. 
Біляєва О.О., Крижевський В.В.,  Радзіховський А.П, Мендель М.А., Крижевський Є.Є.
11:30-11:50
СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ТЯЖКОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ.
Дронов О.І., Ковальська І.О., Горлач А.І., Задорожня К.О.
11:50-12:10
МІНІ-ІНВАЗИВНИЙ СТЕЙПЛЕРНИЙ МЕТОД ОПЕРАЦІЇ – «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» В ХІРУРГІЇ МОРБІДНОГО ОЖИРІННЯ
Колесников Є.Б.
12:10-12:25
ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВОГО ЕРОЗИВНО – ВИРАЗКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В  РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Крижевський В.В., Мироненко О.І.
12:30-13:30
Обідня перерва 
13:30-16:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2
Головуючі: Біляєва О.О., Лівшиць Ю.З., Фелештинський Я.П.
Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.
13:30-13:45
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПЕРИТОНІТОМ МЕТОДОМ ВАКУУМ­АСИСТОВАНОЇ ЛАПАРОСТОМІЇ В ПОЄДНАННІ З ПУЛЬСІОННИМ ЛАВАЖОМ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
Лівшиць Ю.З., Валецький В.Л., Процюк Р.Р., Зайченко П.А., Михальчевський П.С., Жураковський А.М.
13:45-14:00
НЕСПРОМОЖНІСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗУ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ ФАКТОР В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ
Колеснік О.О., Махмудов Д.Е., Шудрак А.А., Безносенко А.П., Звірич В.В
14:00-14:15
ПРОФІЛАКТИКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ
Вільцанюк О.А., Логачов В.К., Вільцанюк О.О.
14:15-14:30
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТОВСТОКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ
Соломко А.В., Вільцанюк О.А., Знаевський М.І.
14:30-14:45
ЗМІНИ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІЛЕОДУОДЕНОПЛАСТИКИ
С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, Т.А. Довгіч
14:45-15:00
АБДОМІНОПЛАСТИКА В ПОДНАННІ З ГРИЖОСІЧЕННЯМ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ОЖИРІННЯ
Колесников Є.Б., Халмі Д.
15:00-15:15
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ
С.С. Подпрятов, С.Є. Подпрятов, С.Г. Гичка, І.М. Слободянюк, О.І. Уманець, В.А. Ткаченко, В.В. Салата, В.В. Іваха, І.О. Бєлоусов, В.П. Корчак, С.М. Корбут
15:15-15:30
ЕНДОСКОПІЧНЕ СТЕНТУВАННЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК.
Насташенко І.Л, Довбенко О.В., Негря Е.В., Хоменко Д.І.
15:30-15:45
ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ФЛОТУЮЧИХ ТРОМБОЗАХ ПІДКОЛІННО-СТЕГНОВОГО СЕГМЕНТУ
В.І. Смовженко, С.М. Піотрович, В.С. Андрієць, І.В. Хмеляр, С.О. Симоненко
15:45-16:00
НАВЧАННЯ ПРАКТИЧНИМ НАВИЧКАМ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ НА КОРОТКОТРИВАЛИХ КУРСАХ
Крижевський В.В., Мендель М.А., Вільгаш А.М.
16:00-16:15
Кава-брейк
16:15-17:45 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №4
Головуючі: Колесников Є.Б.,Подпрятов С.Є., Саволюк С.І.
Регламент: доповідь – 10 хв, питання та відповіді – до 5 хв.
16:15-16:30
ВИКОРИСТАННЯ ЛАПАРОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РЕЦИДИВУ РАКА ЯЄЧНИКА
Харченко Є.В., Манжура О.П., Бойко В.В., Поступаленко А.В.
16:30-16:45
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКИСУ АЗОТУ, ЯК ГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЇ.
Саволюк С.І., Балацький Р.О., Зубаль В.І.
16:45-17:00
ОБГРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ БЕШИХИ
Біляєва О.О., Шендрик В.Г., Устинченко Ф.А.
17:00-17:15
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ГІДРАДЕНІТУ
Мендель М.А.
17:15-17:30
ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН В СТРУКТУРІ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Біляєва О.О., Кароль І. В.
17:30-17:45
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОКСИДУ АЗОТУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАНІ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ХРОНІЧНОЮ ВЕНОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Крижевський В.В., Біляєва О.О., Рибянець Ю.В., Балінська М.І.
17:45-18:00
Обговорення доповідей. Вручення сертифікатів. 
Закриття конференції.
18:00 – ФУРШЕТ
Адреса оргкомітету:
Кафедра загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П.Л.Шупика, 
м. Київ — 03680,  пр. Космонавта Комарова, 3 (4 корпус, 2 поверх), Тел. (044) 408-03-72
 
Контактні телефони оргкомітету:
Радзіховський Анатолій Павлович : +38 044 408-0372, +38 098 174-4372
Мироненко Олександр Іванович : +38 067 247-5803
Мендель Микола Андрійович : +38 050 469-6221
Акулова Альона : +38 093 645-5220 akulova@mediamed.com.ua
 
Сайт конференції: http://surgery-nmapo.org.ua/
Електронна пошта: surgery.nmapo@gmail.com