Вы здесь

Доповідачам (15-16 квітня 2022 року)

ПРОПОНУЄМО НАСТУПНІ ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Усна доповідь
2. Стендова доповідь (за умови подання до публікації статті).
3. Майстер-клас

УСНА ДОПОВІДЬ
Презентація надається оргкомітету за 7-5 днів до конференції, для перевірки її відповідності умовам он-лайн трансляції через канал YouTube. (оргкомітет зобов’язується не передавати доповідь 3-ім особам та не публікувати/використовувати презентацію без дозволу доповідача)

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ
Стендова доповідь надається оргкомітету у форматі Презентація Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx). Кількість слайдів – 5-7 шт. Презентації буде опубліковано на сайті конференції:  без можливості завантаження.

МАЙСTЕР-КЛАС
Презентація надається оргкомітету за 7-5 днів до конференції, для перевірки її відповідності умовам он-лайн трансляції через канал YouTube. (оргкомітет зобов’язується не передавати доповідь 3-ім особам та не публікувати/використовувати презентацію без дозволу доповідача)
Також обов’язково надається опитування до майстер-класу, у форматі – «обрати правильний варіант».

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали конференції будуть надруковані в журналі «Психосоматична медицина і загальна практика», який входить до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті по тематиці конференції.
Статті необхідно оформлювати відповідно до вимог журналу «Психосоматична медицина і загальна практика»:- https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/information/authors. або https://e-medjournal.com/index.php/psp/information/authors та в обов'язковому порядку оплатити публікацію.
Статті, оформлені без дотримання наведених правил, реєструватися не будуть. Не схвалені до друку статті не повертаються. У разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповістити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.

Вся додаткова інформація стосовно публікацій:
Телефон: 099 002 80 56 (інформаційна підтримка журналу: асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця, Когут Анна Олесівна).

КОНТАКТИ: Електронна пошта: ua.psm.conf@gmail.com
Телефон кафедри: 063 801-88-38

Модератори:

Хаустова Олена Олександрівна: д. мед. н., професор, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О. О. Богомольця, лікар-психіатр.

Віктор Вус: представник ООН Всесвітньої Федерації Психічного здоров'я Європейського  Бюро ООН Офісу у Відні; Директор (2021-2023), Всесвітня Федерація Психічного Здоров'я; Координатор, Міжнародна Платформа Психічного Здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики XXI століття» (www.mhgc21.org ); старший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
+380677408429
viktor.vus@mhgc21.org