Вы здесь

Програма конференції:Актуальні аспекти діагностики та лікування онкологічних захворювань

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

16 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава
10:00-10:30 Відкриття конференції, вступне слово, вітання

Модератори:
Думанський Ю.В. – д.м.н., професор, член-коресподент Академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
Колеснік О.О. – директор НІР, д.м.н.,професор, Заслужений лікар України.
Яриніч В.І. – головний позаштатний онколог ДОЗ КОДА, Заслужений лікар України

10:30-10:45 Лапароскопічна хірургія колоректального раку
Головний лікар НІР, к.м.н. Безносенко А.П., м. Київ
10:45-11:00 Стан та результати лікування раку прямої кишки (25 річний досвід відділення проктології)
Зав.відділенням проктології КНП «ОКОЦ КОР», Заслужений лікар України Чалий О.С., м. Кропивницький
11:00-11:15 Лапароскопічні резекції пухлин печінки та підшлункової залози
Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини НІР, д.м.н. Копчак К.В., м. Київ
11:15-11:30 Місце цистектомії в лікуванні інвазивних та місцево поширених форм раку сечового міхура
Старший науковий співробітник науково-дослідного відділення онкоурології НІР, к.м.н. Стаховський О.Е., м. Київ
11:30-11:45 Використання високотемпературної інтраопераційної хіміоперфузії (НІРЕС) в комплексному лікуванні розповсюджених пухлин черевної порожнини.
Професор кафедри хірургії №4 з курсом онкології  Одеського національного медичного університету  д.мед.н., професор Четверіков С.Г., м. Одеса
Співавтори доповіді: завідувач кафедри, д.мед.н., професор Ткаченко О.І., асистенти кафедри Максимовський В.Є., Заволока С.О., Онищенко В.І., м. Одеса
11:45-12:15 Перерва на каву
12:15-12:45 Терапевтичні можливості та переваги використання імунотерапії для раніше не лікованих пацієнтів з метастатичним НДРЛ
Онколог, к.м.н., обласний спеціаліст Одеської області Москвичев Є.П., м. Одеса
12:45-13:15 Молекулярні методи оцінки ризику рецидиву резектабельного та персонифікації терапії метастатичного НМРЛ
Завідувач відділу молекулярної патології та генетики, Патоморфологічна  лабораторія  "CSD Health Care" Шапочка Д.О., м. Київ
13:15-13:30 Досвід проведення високодозової хіміотерапії з аутологічною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у дорослих пацієнтів у Національному інституті раку
Гематолог-трансплантолог відділення онкогуматології НІР, Кущевий Е.В., м. Київ
13:30-15:00 Обідня перерва
15:00-15:15 Сучасні аспекти ядерної медицини в клінічній практиці
Доцент кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, к.мед.н. Фірсова  М.М., м. Київ;
Співавтор доповіді: Зав.відділенням радіонуклідної діагностики та терапії КНП «ОКОЦ КОР» Іванченко О.І., м. Кропивницький
15:15-15:30 Сучасні технології променевої терапії, зміни парадигм.
Зав.відділенням променевої терапії  TomoClinic Серьогіна Н.М., м. Кропивницький
15:30-15:45 Цитологічна діагностика уротеліальних неоплазій
Патоморфологічна  лабораторія  "CSD Health Care»,
Піщанська С.Т., м. Київ
15:45-16:00 Сучасна стратегія діагностики та лікування раку шлунка
Завідуючий відділення пухлин шлунку та стравоходу НІР, кандидат медичних наук Кондрацький Ю.Н., м. Київ
16:00-16:15 Стандартні та новітні підходи до лікування лімфоми Ходжкіна.
науковий співробітник НІР, кандидат медичних наук Титоренко І.Б., м. Київ
16:15-16:30 Післяпроменеві ускладнення лікування базаліом шкіри
В.о. зав.кафедрою онкології і радіології ДНМУ Яремчук А.М., м. Краматорськ
16:30-16:40 Особливості хірургічного лікування рецидиву раку вульви
Лікар-онкогінеколог відділення онкогінекології НІР Самохвалова О.О, м. Київ
16:40-16:50 Реабілітація хворих на рак молочної залози
Завідуюча мамологічним відділенням КНП «ОКОЦ КОР» Богатир Г.О., м. Кропивницький
16:50-17:00 Організація паліативної допомоги онкологічним хворим
Головний позаштатний спеціаліст з паліативної та хоспісної допомоги ДОЗ ОДА Макаревич М.Г., м. Кропивницький
17:00-17:30 Обговорення доповідей

17 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

10:00-11:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава
11:00-14:00

Засідання Українського науково-медичного товариства онкологів

14:00 Вручення сертифікатів
Закриття конференції