Вы здесь

Програма конференції 16 листопада 2017 року

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

16 листопада 2017 року

09:00 - 10:00 РЕЄСТРАЦІЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
НЕВРОЛОГІЧНИЙ БІЛЬ ТА СУДИННА ПАТОЛОГІЯ
(світові стратегії та перспективи у 2018 р.)
10:00 - 13:30
Президія: Гульчій О.П. - д.мед.н., професор, проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами НМАПО імені П. Л. Шупика (Київ, Україна)
Шекера О.Г. - д.мед.н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика (Київ, Україна)
Khurshid Khan MD, FRCPC - професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми інтернатури по проблемі інсультів (Едмонтон, Канада)
Muzaffar Siddiqui - професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми по неврології та інсультам лікарні Grey Nuns (Альберта, Канада)
Mirjana Drigant - лікар загальної медицини Медичної клініки  PEJA of Serbia (Сербія)
Свиридова Н.К. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»  (Київ, Україна)
Зозуля І.С. - д.мед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика (Київ, Україна)
Волошина Н.П. - д.мед.н., професор, завідувач відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків, Україна)
Негрич Т.І. - д.мед.н., професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (Львів, Україна)
10:00 - 10:15 Гульчій О.П.,
д.мед.н., професор, проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Вітальне слово
10:15 - 10:30 Шекера О.Г.,
д.мед.н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Вітальне слово
10:30 - 11:00 Свиридова Н.К.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»
(Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Європейські та американські інновації в лікуванні неврологічного болю в 2017 р.»
11:00 - 11:20 Труфанов Є.О.,
д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Американські стандарти діагностики та лікування когнітивних порушень та деменції
11:20 - 12:00 Свиридова Н.К.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»  
(Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Судинна патологія та біль: Європейський досвід лікування хворих з коморбідною патологією»
12:00 - 12:20 Зозуля І.С.,
д.мед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика
Волосовець А.О.,
к.мед.н., кафедра медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Основні напрямки покращення медичної допомоги при інсульті з урахуванням стандартів України
12:20 - 12:40 Труфанов Є.О.,
д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Лікування рухових і не рухових симптомів хвороби Паркінсона
12:40 - 13:30 Середа В.Г.,
к.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика
Mirjana Drigant,
лікар загальної медицини Медичної клініки  PEJA of Serbia (Сербія)
Федаш-Кірсанов О.О., Свистун В.Ю., Єлізарова О.В., кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика  
(Київ, Україна)
Неврологічний GRAND ROUND
(відео-тренінг с розбором клінічних випадків)
13:30 - 14:00 Обідня перерва
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
БОЛЬОВІ СИНДРОМИ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ
(національні стратегії та перспективи у 2018р.)
14:00 - 15:00
Президія: Волошина Н.П. - д.мед.н., професор, завідувач відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків, Україна)
Негрич Т.І. - д.мед.н., професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (Львів, Україна)
Свиридова Н.К. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»  (Київ, Україна)
Чуприна Г.М. - к.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з фаху «Рефлексотерапія» (Київ, Україна)
14:00 - 14:30 Волошина Н.П.,
д.мед.н., професор, завідувач відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Федосєєв С.В.,
к.мед.н., провідний науковий співробітник відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України»
Назарчук І.А.,
відділ нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
(Харків, Україна)
Сучасні уявлення про дорсалгію та цервікальний біль у хворих на розсіяний склероз
14:30 - 14:45 Негрич Т.І.,
д.мед.н., професор кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
Матвієнко Ю.О.,
к.мед.н., доцент кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України
(Львів, Україна)
Больові феномени при розсіяному склерозі
14:45 - 15:00 Чуприна Г.М.,
к.мед.н.,  доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика,
Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з фаху «Рефлексотерапія»
(Київ, Україна)
Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
БІЛЬ ПРИ  КОМОРБІДНІЙ ПАТОЛОГІЇ
(світові стратегії та перспективи у 2018 р.)
15:00 - 18:15
Президія: Khurshid Khan MD, FRCPC - професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми інтернатури по проблемі інсультів (Едмонтон, Канада)
Muzaffar Siddiqui - професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми по неврології та інсультам лікарні Grey Nuns (Альберта, Канада)
Волошина Н.П. - д.мед.н., професор, завідувач відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків, Україна)
Свиридова Н.К. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»  (Київ, Україна)
Труфанов Є.О. - д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика (Київ, Україна)
15:00 - 15:20 Труфанов Є.О.,
д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика
(Київ, Україна)
Диференціальний діагноз і лікування больових синдромів
15:20 - 16:20 Khurshid Khan MD, FRCPC
професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми інтернатури по проблемі інсультів
(Едмонтон, Канада)
 
Khurshid Khan MD, FRCPC.
Professor Division of Neurology
University of Alberta
Director: stroke fellowship program
(Edmonton, AB Canada)
Лекція:
«Небезпечні головні болі»

Lecture
«Dangerous headaches»

16:20 - 16:40 Бурчинський С.Г.,
к.мед.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
(Київ, Україна)
Стратегія фармакотерапії когнітивної дисфункції при психогенних больових синдромах
16:40 - 17:30 Борзенков С.І., Борзенкова Л.М., Оноприенко О.П.,
Центр нейрохірургії Броварської центральної районної лікарні
(Київ, Україна)
Особливості купірування больового синдрому за допомогою блокад
17:30 - 17:45 Muzaffar Siddiqui
професор кафедри неврології Університету Альберти, Директор програми по неврології та інсультам лікарні Grey Nuns
(Альберта, Канада)

Dr. Muzaffar Siddiqui
Associate Professor, Division of Neurology, University of Alberta, Site Lead Neurology/Stroke, Grey Nuns Community Hospital
(Alberta, Canada)

Лекція:
«Реабілітація при інсультах. Огляд клінічних випадків»

Lecture
«Case reviews: issues in Stroke Rehabilitation»

17:45 - 18:00 Чуприна Г.М.,
Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з фаху «Рефлексотерапія»,
к.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика
(Київ, Україна)
Аналіз роботи служби рефлексотерапії в Київській області за 2017 р.
18:00 - 18:15 Закриття конференції