Вы здесь

Програма КОНГРЕСУ

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ПОЧНЕТЬСЯ О 9:00

Президія: Шекера О.Г. - д.мед.н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (Київ, Україна)
Білошицький В.В. - д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (Київ, Україна)
Gordon Plant - д.мед.н., професор Національної лікарні Неврології та Нейрохірургії, Екс-Президент секції клінічних нейронаук Королівського Товариства Медицини   (Велика Британія)
Oksana Suchowersky - д.мед.н., професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедри медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти (Канада)
Mirjana Drigant - лікар загальної медицини Медичної клініки  PEJA of Serbia (Сербія)
Свиридова Н.К. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»  (Київ, Україна)
Трінус К.Ф. - д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб ПВНЗ «Міжнародна Академія Екології та Медицини» (Київ, Україна)
Труфанов Є.О. - д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика (Київ, Україна)
Чуприна Г.М. - д.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з фаху «Рефлексотерапія» (Київ, Україна)

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10:00 - 12:30

10:00 - 10:05 Білошицький В.В.,
д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
(Київ, Україна)
Вітальне слово
10:05 - 10:10 Шекера О.Г.,
д.мед.н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика
(Київ, Україна)
Вітальне слово
10:10 - 11:00 Свиридова Н.К.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»
(Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Інсульт та ХІМ: американський та європейський досвід діагностики та лікування у 2018 році»
11:00 - 11:30 Труфанов Є.О.,
д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика
(Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Діагностика когнітивних порушень та деменції (майстер-клас з використання Монреальського когнітивного тесту): міжнародні терапевтичні стандарти та клінічні дослідження в 2018 році»
11:30 - 12:30 Gordon Plant BA MA MD (Cantab) FRCP FRCOphth
д.мед.н., професор Національної лікарні Неврології та Нейрохірургії, Екс-Президент секції клінічних нейронаук Королівського Товариства Медицини
(Лондон, Велика Британія)

Gordon Plant BA MA MD (Cantab) FRCP FRCOphth
Professor of Medicine, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, Moorfields Eye Hospital, St Thomas’ Hospital
(LONDON United Kingdom)
Майстер-клас:
«Діагностика та лікування очної форми міастенії»

The Diagnosis and Management of Ocular Myasthenia Gravis

12:30 - 13:00 Кава-брейк

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
13:00 - 14:00

13:00 - 13:40 Свиридова Н.К.,
д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії» (Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Гострий та хронічний біль: американський та європейський досвід діагностики та лікування у 2018 році»
13:40 - 14:00 Труфанов Є.О.,
д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, (Київ, Україна)
Майстер-клас:
«Міжнародні стандарти діагностики і лікування ноцицептивного, нейропатичного та дистонічного болю: алгоритм перевірки чутливості і м'язового тонусу, тактика ведення пацієнтів (клінічні дослідження в 2018 році)»
14:00-14:45 Обідня перерва

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
14:45 - 18:30

14:45 - 15:15 Паскаль Менсах
Президент Європейської лікарської Асоціації Мікроімунотерапії
(Франція)
Майстер-клас:
«Хронічні вірусні інфекції як провідний чинник розвитку хронічних і дегенеративних захворювань ЦНС. Мікроімунотерапія в лікуванні нейротропних вірусів»
15:15 - 16:20 Oksana Suchowersky MD FRCPC FCCMG
д.мед.н., професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедри медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти
(Едмонтон, Канада)

Dr Oksana Suchowersky, MD FRCPC FCCMG
Professor of Medicine, Medical Genetics, Pediatrics and Psychiatry
Toupin Research Chair in Neurology
Director, Clinical Genetics
Edmonton, Alberta, Canada

Майстер-клас:
«Хвороба Паркінсона: діагностика та лікування»

Parkinson's disease: diagnosis and treatment

16:20 - 16:40 Царук С. Б.,
відділення функціональної діагностики Київської обласної лікарні №2
(Київ, Україна)
Клінічний досвід застосування біорегуляційного підходу в комплексній терапії вертеброгенних больових синдромів
16:40 - 17:20 Середа В.Г.,
к.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика
(Київ, Україна)
Mirjana Drigant,
лікар загальної медицини Медичної клініки  PEJA of Serbia
(Сербія)
Жгільова Н.О.,  Свистун В.Ю., Єлізарова О.В., Гаркава І.В., кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика  
(Київ, Україна)
Неврологічний GRAND ROUND
(відео-тренінг с розбором клінічних випадків)
Кластерний головний біль
Розсіяний склероз
Мігрень
Панічна атака
Міастенія
Істерія, невроз
17:20  - 17:40 Чуприна Г.М.,
к.мед.н., доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА з фаху «Рефлексотерапія»
(Київ, Україна)
Розсіяний склероз та спастичність: тактика реабілітації хворих
17:40  - 18:00 Трінус К.Ф.,
д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб
ПВНЗ «Міжнародна Академія Екології та Медицини»
(Київ, Україна)
Вестибулярна дисфункція: тактика діагностики та лікування
18:00 - 18:20 Мітельман І.В.,
кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького МОЗ України
(Львів, Україна)
Спастичність: фармакологічні методи корекції
18:20 - 18:30 Винесення резолюції Конгресу

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ/POSTER PRESENTATIONS:

1)    Свиридова Н.К., Попов О.В., Парнікоза Т.П., Жгільова Н.О., Свистун В.Ю.
Тактика лікування хворих з абсцесом головного мозку у пацієнтів з імунодефіцитом
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Svyrydova N., Popov A., Parnikosa T., Zhhilova N., Svystun V.
Tactics of treatment of brain abscess in immunocompromised patients.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

2)    Чуприна Г.М., Інгула Н.І., Свистун В.Ю.
Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія: розбір клінічного випадку.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Chupryna G., Ingula N., Svystun V.
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: a clinical analysis of the case.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

3)    Труфанов Є.О., Cвиридова Н.К., Сулік Р.В., Середа В.Г.
Аномалія Кіммерлі: актуальність та клінічна характеристика.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Trufanov Y., Svyrydova N., Sulik R., Sereda V.
Kimmerle anomaly: the relevance and clinical characteristics.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

4)    Труфанов Є.О., Сулік Р.В.,  Ханенко Н.В., Бабірад А.М.
Лікування хвороби Паркінсона на ранніх стадіях захворювання.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Trufanov Y., Sulik R., Khanenko N., Babirad A.
Treatment of Parkinson's disease in the early stages of the disease.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

5)    Cвиридова Н.К., Чуприна Г.М., Чередніченко Т.В., Свистун В.Ю.
Тактика ведення пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу на догоспітальному етапі.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Svyrydova N., Chupryna G., Cherednichenko T., Svystun V.
Clinical management of patients with acute cerebrovascular accident in the prehospital phase.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

6)    Довгий І.Л., Cвиридова Н.К., Ханенко Н.В.
Алгоритм діагностики та лікування пацієнтів з цервікокраніалгіями.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Dovgiy I., Svyrydova N., Khanenko N.
Algorithm for the diagnosis and treatment of patients with tservikokranialgiya.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

7)    Cвиридова Н.К., Сулік Р.В., Чередніченко Т.В.
Церебральна гемодинаміка та стан перфузії головного мозку при гіпертензивній енцефалопатії.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Svyrydova N., Sulik R., Cherednichenko T.
Cerebral hemodynamics and perfusion brain condition with hypertensive encephalopathy.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

8)    Середа В.Г., Довгий І.Л., Микитей О.М., Свистун В.Ю., Попов О.В., Єлізарова О.В.
Комплексне лікування гострого болю в спині.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Sereda V., Dovgiy I., Mykytei O., Svystun V., Popov A., Yelizarova O.
Integrated treatment of acute back pain.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

9)    Труфанов Є.О., Фєдаш-Кірсанов О.О., Чередніченко Т.В., Попов О.В.
Диференційна діагностика екстрапірамідних порушень.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Trufanov Y., Fiedash-Kirsanov O., Cherednichenko T., Popov A.
Differential diagnosis of extrapyramidal disorders.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

10)    Інгула Н.І.
Особливості діагностики когнітивних порушень при хворобі Альцгеймера.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Ingula N.
Features of diagnosis of cognitive impairment in Alzheimer's disease.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

11)    Сулік Р.В., Середа В.Г., Довгий І.Л.
Особливості судинної та антигіпертензивної терапії у хворих з хронічним порушенням мозкового кровообігу.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Sulik R., Sereda V., Dovgiy I.
Features cardiovascular and antihypertensive therapy in patients with chronic ischemic attack.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

12)    Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П.
Диференційний підхід при виборі тактики лікування демієлінізуючих захворювань.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Chupryna G., Parnikosa T.
The differentiated approach to the choice of treatment of demyelinating diseases.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

13)    Чуприна Г.М., Свистун В.Ю.
Сучасні аспекти лікування пацієнтів з розсіяним склерозом.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Chupryna G., Svystun V.
Modern aspects of the treatment of patients with multiple sclerosis.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

14)    Ханенко Н.В., Фєдаш-Кірсанов О.О.
Диференційна діагностика полінейропатій різного генезу.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Khanenko N., Fiedash-Kirsanov O.
Differential diagnosis of polyneuropathy of various origins.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

15)    Жгільова Н.О., Свистун В.Ю.
Особливості неврологічного статусу у хворих з хронічною серцевою недостатністю.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Zhhilova N., Svystun V.
Features neurological status of patients with chronic heart failure.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

16)    Довгий І.Л., Сулік Р.В., Середа В.Г., Фєдаш-Кірсанов О.О.
Використання голкорефлексотерапії у хворих з хронічним больовим синдромом.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Dovgiy I., Sulik R., Sereda V., Fiedash-Kirsanov O.
The use of acupuncture in patients with chronic pain.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

17)    Свиридова Н.К., Свистун В.Ю., Єлізарова О.В., Гаркава І.В.
Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування пацієнтів з кластерними головними болями.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Svyrydova N., Svystun V., Elizarova O., Garkava I.
Current recommendations for the diagnosis and treatment of patients with cluster headaches.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

18)    Петренко М.С.
Використання МРТ в режимі зображень зважених по магнітній сприйнятливості для діагностики екстрапірамідних порушень.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Petrenko M.
The use of MRI in imaging weighted magnetic susceptibility for the diagnosis of extrapyramidal disorders.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

19)    Бабірад А.М.
Діагностика та лікування нейропсихічних та рухових розладів у хворих з наслідками перенесених ішемічних інсультів.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Babirad A.
Diagnosis and treatment of neuropsychiatric and motor disorders in patients with ischemic stroke consequences.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

20)    Парнікоза Т.П., Ханенко Н.В., Жгільова Н.О.
Діагностика і консервативне лікування тунельних невропатій.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Parnikosa T., Khanenko N., Zhhilova N.
Diagnosis and conservative treatment tunnel neurotic.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

21)    Середа В.Г., Труфанов Є.О., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П., Петренко М.С.
Лікувальні блокади в практиці невролога.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Sereda V., Trufanov Y., Dovgiy I., Parnikosa T., Petrenko M.
Therapeutic blockade in practice neurologist.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

22)    Михайліченко М.О., Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Ліщинська І.С.
Алгоритм діагностики ураження мозку при дії нейротоксичних речовин.
ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України», НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Mikhaylichenko M., Svyrydova N., Chupryna G., Lishchynska I.
Algorithm for diagnosis of the brain in action neuro toxic substances.
Republican Clinical Hospital  of Ministry of Health of Ukraine, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

23)    Жгільова Н.О., Труфанов Є.О., Ханенко Н.В., Фєдаш-Кірсанов О.О.
Коморбідність і прогноз хворих при хронічній серцевій недостатності та вегетативній дисфункції.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Zhhilova N., Trufanov Y., Khanenko N., Fiedash-Kirsanov O.
Komorbidity and prognosis of patients with chronic heart failure, and autonomic dysfunction.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

24)    Труфанов Є.О., Свиридова Н.К., Жгільова Н.О., Свистун В.Ю., Єлізарова О.В., Гаркава І.В.
Лікування парасомній у хворих з хворобою Паркінсона.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Trufanov Y., Svyrydova N., Zhhilova N., Svystun V., Elizarova O., Garkava I.
Parasomniy treatment in patients with Parkinson's disease.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

25)    Пянтковський О.С.
Тактика лікування вертеброгенного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта
Український центр спортивної медицини, НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Pyantkovskiy O.
Tactics vertebrogenic treatment of pain lumbosacral spine
Ukrainian Center of Sports Medicine, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

26)    Свистун В.Ю., Петренко М.С., Бабірад А.М.
Етіопатогенетична характеристика хворих з вертебробазилярною недостатністю.
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Svystun V., Petrenko M., Babirad A.  
Etiopathogenetical characteristics of patients with vertebrobasilar insufficiency.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education