Вы здесь

Програма конференції: Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи (30 вересня 2021 року)

Конференцію внесено до Реєтру з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 року МОЗ і НАМН, № 302

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

                                                                                                                                                                                         

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
10.00-10.05 Відкриття конференції. Вітальне слово

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.05-10.20

До 180-річчя НМУ імені О.О.Богомольця
Наукова спадщина професора М.М.Лапінського

Довбонос Т.А.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)


10.20-10.35

Неврологічні розлади асоційовані з COVID-19
Мельник В.С.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ


10.35-10.50

Тривога, депресія та безсоння - складові постковідного синдрому
Мельник В.С.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)


АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
10:50-13:00
Модератор: Соколова Л.І.

10.50-11.10

Клінічно ізольований синдром: прогностичні маркери трансформації в розсіяний склероз та початок хворобомодифікуючої терапії
Мяловицкая О.А.

(Центр інноваційних медичних технологій НАН України, м. Київ)


11.10-11.40

Прогресія розсіяного склерозу - роль пригнічення В клітин
Маурер Матіас

(Клініка Вюрцбурга Мітте, Вюрцбург, Німеччина)


11.40-12.00

Хворобо-модифікуюча терапія розсіяного склерозу в умовах нових реалій
Соколова Л.І.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)


12.00-12.20

Аутоімунний енцефаліт. Розбір клінічного випадку
Крилова В.Ю., Сирота Н.В., Вакуленко Л.В.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»)


12.20-12.40

Клініко-нейрофізіологічний спектр хронічних запальних демієлінізуючих полінейропатій
Ліснік В.

(Державний університет медицини і фармакології імені Миколи Тестеміцану, Кишинів, Молдова)


12.40-13.00

Орбітальний міозит. Клінічний випадок диференціальної діагностики
Довбонос Т.А., Карнаух Ю.Д., Літовальцева Г.М.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
КНП Київська міська клінічна лікарня №4, м. Київ)


13:00-13:20 ПЕРЕРВА

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ.
АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ В НЕВРОЛОГІЇ
13:20-15:05
Модератор: Пантелеєнко Л.В.

13.20-14.05

Майстер-клас
Сучасні підходи до лікування ішемічного інсульту в гострому та віддаленому періоді

Соколова Л.І., Прокопів М.М., Кузнєцова С.М.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
ДУ Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, м. Київ)


14.05-14.25

Комбінована нейропротекція в ангіоневрології: поліпрагмазія чи мультимодальна фармакотерапія
Бурчинский С.Г.

(ДУ Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, м. Київ)


14.25-14.45

Хвороба малих судин: сучасні уявлення та клінічне значення
Пантелеєнко Л.В., Єфремова А.М.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
 КНП Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ)14.45-15.05

Нейрометаболічна стратегія фармакотерапії афективних розладів: кому, коли і навіщо
Бурчинский С.Г.

(ДУ Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, м. Київ)


15:05-15:30 ПЕРЕРВА

БІЛЬ В СПИНІ. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ І ПРОЗОПАЛГІЇ. ГОЛОВОКРУЖІННЯ
15:30-18:10
Модератор: Антоненко К.В.

15.30-15.50

Диференціальна діагностика болю в спині. Практичні кейси колаборації медикаментозних підходів у біомеханічній корекції вертеброгенних больових синдромів
Ярошевський О.А.

(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)


15.50-16.10

Хронічний больовий синдром у попереково-крижовому відділі хребта
Свиридова Н.К.

(Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ)


16.10-16.30

Роль остеоартриту суглобів хребта в розвитку хронічного болю в нижній частині спини. Невирішені питання тривалої патогенетичної терапії
Морозова О.Г.,

(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)


16.30-16.50

Алгоритм застосування ін'єкційних міорелаксантів при болю в спині в практиці лікаря невролога
Свиридова Н.К.

(Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ)


16.50-17.10

Психоемоційні аспекти формування головного болю
Боженко М.І.

(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів)


17.10-17.30

Диференційна діагностика прозопалгій. Аналіз клінічного випадку
Вакуленко Л.О., Антоненко К.В.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»)


17.30-17.50

Труднощі діагностики головокружінь
Євдокімов В.О.

(Центр лікування болю лікаря Євдокімова, м. Запоріжжя)


17.50-18.10

Необхідність та можливість застосування вітамінів та макроелементів у неврологічній практиці
Морозова О.Г.

(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)

В рамках конференції відбудеться майстер-клас, який дає можливість отримати додаткові Бали БПР у відповідності до пункту 3,4 "Додатку 5" наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446. (Для отримання сертифікату ви маєте по завершенню майстер-класу пройти опитування та надати не меньше 70% правильних відповідей)

Стендові доповіді

1.    Динаміка когнітивних функцій у відновному періоді інсульту залежно від провідних характеристик артеріальної гіпертензії та варіабельності артеріального тиску
Черенько Т. М., Гелетюк Ю. Л.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
2.    Клініко-нейропсихологічні аспекти  диференційної діагностики паркінсонізму і паркінсонічних синдромів
Ракита Н.С.
(Донецький національний медичний університет)

Основні програмні питання:

 1. Неврологічні ускладнення COVID-19
 2. Нейрокогнітивні та афективні розлади в неврології
 3. Больові синдроми у практиці невролога
 4. Актуальні проблеми ангіоневрології
 5. Інфекційні та аутоімунні хвороби нервової системи
 6. Нейродегенеративні захворювання
 7. Рухові порушення
 8. Парксизмальні стани в неврології
 9. Нейротравматологія
 10. Захворювання периферичної нервової системи
 11. Рідкісні неврологічні захворювання
 12. Фармакотерапія хвороб нервової системи
 13. Нейрореабілітація
 14. Невідкладні стани в неврології
 15. Соматоневрологія (міждисциплінарні аспекти в неврології)

До участі у роботі конференції запрошуються лікарі за спеціальністю: неврологія, психіатрія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична психологія, психотерапія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, рефлексотерапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, загальна практика / сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика.

Попередня реєстрація для слухачів на ефір обов’язкова! Участь для лікарів безкоштовна По закінченню конференції видаються сертифікати учасника (Відповідно до наказу №466 - додаток №5).

Кількість балів відповідно до шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) за участь у науково-практичній конференції:

 1. з усною доповіддю - 30 балів
 2. слухач – 5 балів (за умови: прослухано не меньше 50% лекцій)

Посилання на трансляцію та умови підключення ви отримаєте на електронну пошту, вказану при реєстрації.

 

Інформаційний лист (завантажити)

Адреса оргкомітету:
01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 17, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра неврології.

Телефон: +38(091)9026108, +38(095)7795672 факс +38(044)224 58 61
E-mail: apn.neuro@gmail.com

Відповідальний секретар конференції Довбонос Тетяна Анатоліївна