Вы здесь

Програма конференції «Досягнення та перспективи клінічної неврології»

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

ОРГКОМІТЕТ:

Т.М.ЧЕРЕНЬКО проректор з наукової роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
В.С.МЕЛЬНИК декан медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Л.І.СОКОЛОВА    завідувач кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор
О.А.МЯЛОВИЦЬКА професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
І.С.ЗОЗУЛЯ завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, професор
О.В.ТКАЧЕНКО завідувач кафедри неврології №2 НМАПО імені П.Л. Шупика, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Т.А.ДОВБОНОС к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

ЧЕТВЕР, 27 ВЕРЕСНЯ 2018 РІК

09:00-09:45 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:45-10:00 Відкриття конференції. Привітання.

10:00-12:00
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10:00 Постішемічні когнітивні порушення. Концепція нейропластичності
Черній В.І.
(Державний науковий заклад «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ)
10:25 Когнітивні розлади у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпотиреозом в умовах відносної компенсації
Гриб В.А., Лесів М.І.
(Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ)
10:50 Сучасні принципи діагностики та лікування розсіяного склерозу
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:10 Неврологічні аспекти залізодефіцитної анемії
Ткаченко О.В.
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
11:35 Нейропротекція у патогенетичній терапії хвороби Паркінсона: реальність і перспективи
Карабань І.М.
(ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
12:00-12:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ

І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
12:30-14:10
Модератори: Бурчинський С.Г., Копчак О.О.

12:30 Технології регенеративної медицини в неврології і нейрохірургії: розробка, трансляція та клінічне застосування
Зубов Д.О., Васильєв Р.Г.
(ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ»,
Медична компанія ilaya, м. Київ)
12:50 Вікові аспекти когнітивних розладів при наявності метаболічного синдрому
Копчак О.О.
(ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ)
13:10 Фармакотерапія поєднаних психоемоційних та когнітивних розладів в ангіоневрології
Бурчинський С.Г.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
13:30 Скринінговий  алгоритм “SVBI-PRO” та його застосування в неврології
Некрасова Н.О. 
(Харківський національний медичний університет, м. Харків)
13:50 Можливості та перспективи використання токсичної купризонової моделі демієлінізації  in vivo та  in vitro в експериментальній  і клінічній неврології
Лабунець І.Ф.
(ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ)
Обговорення доповідей
14:10-15:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ

ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
15:00-17:00
Модератори: Дубенко О.Є., Крилова В.Ю.

15:00 Предиктори персистування постінсультної патологічної втоми в резидуальному періоді мозкового інсульту
Дельва І.І.
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава)
15:20 Тригемінальні автономні цефалгії
Дубенко О.Є.
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
15:40 Лікування хворих з інсультом на фоні коморбідної патології
Рогоза С.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
16:00 Нейропротекторні ефекти прекондиціювання при ішемічному пошкодженні головного мозку
Чайка Н.В.
(Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ)
16:20 Імунна розмова між нервовими клітинами в нормі та патології
Лисяний М.І.
(ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
16:40 Роль діагностичних шкал і нейровізуалізаційних методів дослідження у визначенні когнітивних порушень у пацієнтів з опіоїдною залежністю
Кривцова А.А., Майстренко Ю.С.
(Харьківська клінічна лікарня на залізнодорожньому транспорті №1, м. Харків
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, м. Харків)
Обговорення доповідей

П’ЯТНИЦЯ, 28 ВЕРЕСНЯ 2018 РІК

09:00-09:15 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

09:00-11:00
ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори: Антоненко К.В., Волосовець А.О.

09:00 Предиктори когнітивного погіршення у хворих з ішемічним інсультом на фоні первинної артеріальної гіпертензії
Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
09:15 Вплив надмірної нічної активності на час виникнення і перебіг ішемічного інсульту
Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І.
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
09:35 Особливості клінічного перебігу, діагностики церебральних васкулітів. Погляд невролога
Мяловицька О.А.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
09:55 Міотонічна дистрофія. Клінічний випадок
Довбонос Т.А.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
10:20 Атиповий паркінсонізм. Аналіз клінічного випадку
Антоненко К.В., Коваленко Н.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ,
Олексанрівська лікарня, м. Київ)
10:25 Порфірія. Аналіз клінічного випадку
Вакуленко Л.О., Антоненко К.В., Сирота Н.В.
(Олексанрівська лікарня, м. Київ,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
10:40 Реактивні зміни нейронів і мієлінових нервових волокон центральної нервової системи після індукціїдемієлінізуючого процесу
Мельник Н.О.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ)
Обговорення доповідей
11:00-11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ

ІV СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
11:30-13:15
Модератори: Мяловицька О.А., Вакуленко Л.О.

11:30 Хронічна демієлінізуюча полінейропатія
Мяловицька О.А.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:45 Больові синдроми при нейропатії лицевого нерву
Матюшко М.Г.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
12:00 Синдром Персонейджа-Тернера: клінічні варіанти і методи лікування
Євдокімов В.О.
(Запорізька обласна клінічна лікарня, Центр лікування болю доктора Євдокимова, м. Запоріжжя)
12:15 Біль у плечі з позиції травматолога-ортопеда: причини, діагностика та лікування
Страфун С.С.
(ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ)
12:30 Клініко-інструментальна діагностика компресійно-ішемічних невропатій верхньої кінцівки
Гайко О.Г., Климчук Л.І., Галій Ю.І.
(ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ)
13.00 Патогенетична терапія полінейропатій за допомогою комплексних біорегуляційних препаратів
Вакуленко Л.О.
(Олексанрівська лікарня, м. Київ)
Обговорення доповідей
Прийняття резолюції
Вручення сертифікатів
Закриття конференції

Стендові доповіді:

Кількісні та якісні характеристики шкірної алодинії у пацієнтів з мігренню та абдомінальним ожирінням
Нікіфорова О.С.
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава)