Вы здесь

Резолюція конференції

РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ»,  
12-13 жовтня 2017 року у м. Києві

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи», що відбулася 12-13 жовтня 2017 року в м. Києві, організована Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, ГО «Академія практикуючих неврологів», компанією «МЕДІАМЕД».
План конференції передбачав проведення одного пленарного і трьох секційних засідань, симпозіуму і майстер-класу, на яких були обговорені актуальні питання етіопатогенезу, клініко-діагностичних критеріїв, лікувальної тактики і профілактики неврологічних захворювань.
Представлено 25 усних доповідей і 1 стендова доповідь. У роботі взяли участь представники Білорусії, Турції, України – провідні вчені вищих медичних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і клінічних лікарень.
Загальна кількість зареєстрованих слухачів на конференції склала 643 особи. Серед учасників були представники з 20 областей України, фахівці різних спеціальностей: неврологи, нейрохірурги, дитячі неврологи, педіатри, психіатри, психологи, анестезіологи, інфекціоністи, лікарі загальної практики сімейна медицина, терапевти, кардіологи, ендокринологи, окулісти, дерматологи, фізіотерапевти, рефлексотерапевти, нейрофізіологи, наркологи, ветеринар.  
Обговорювались питання сучасної стратегії корекції ендотеліальної дисфункції, лікування початкових проявів цереброваскулярної патології, комплексної нейропротекції в неврології, корекції енергодефіциту, нейрохірургічного лікування аневризм та оклюзійно-стенотичних уражень церебральних артерій. У центрі уваги були також проблеми структурної пластичності мозку при ішемії, зокрема, на тлі цукрового діабету, клініко-нейровізуалізаційного співставлення у випадках мігренозного статусу.  Окремо увага приділялась обговоренню когнітивних порушень і синдрому втоми у постінсультний період, на фоні розсіяного склерозу, за наявності коморбідної судинної патології, метаболічного синдрому. Жваву дискусію викликали аспекти нейрозапального генезу хвороби Паркінсона, клінічно маніфестної вірусної інфекції, паранеопластичних синдромів.
Симпозіум «Методи регенеративної медицини в неврології» був присвячений висвітленню терапевтичного потенціалу постнатальних мультипотентних стовбурових клітин, клітинних технологій у лікуванні спинно-мозкових травм і гриж міжхребцевих дисків, перспектив регенеративної медицини у неврологічній практиці.
Проведений майстер-клас «Тактика ведення пацієнтів із загостренням розсіяного склерозу», під час якого учасники пройшли навчання надання кваліфікованої медичної допомоги згідно з сучасними міжнародними керівництвами.

На конференції під час обговорення виступів та дискусій були визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень і заходи практичної  неврології:
1.   Підкреслено важливу роль представників наукової спільноти України та внесок кафедри неврології НМУ у розвиток пріоритетних напрямків неврології у країні, організацію впровадження результатів наукових досліджень у практику, інформування лікарів про сучасні аспекти діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нервової системи.
2.    Запропоновано:
•   постійно формувати позитивну мотивацію у населення щодо необхідності профілактики і лікування захворювання центральної та периферичної нервової системи. Створювати інформаційний простір щодо здорового способу життя та профілактики неврологічної патології на державному рівні.
•   продовжити впровадження новітніх підходів до діагностики та лікування неврологічних захворювань у щоденну клінічну практику. За основу брати рекомендації, що розроблені на підставі багатоцентрових досліджень та мають високий рівень доказовості.
•    поєднувати зусилля неврологів і фахівців суміжних спеціальностей у розв’язанні міждисциплінарних питань неврології.
•    використовувати уніфікований підхід до класифікації, діагнос¬тики і терапії гострих і хронічних захворюваннях нервової системи.
•    продовжити вивчення різних впливів на захворюваність та смертність у разі органічної неврологічної патології.
•    удосконалювати систему лікування і реабілітації хворих на цереброваскулярні, демієлінзуючі, запальні та дегенеративні нервові захворювання.
3.    Визнано доцільним проведення науково-практичних конференцій із проблем профілактики, діагностики та лікування нервових хвороб у подальшому з метою своєчасного поінформування неврологів і лікарів суміжних спеціальностей про новітні досягнення неврологічної науки, обміну досвідом і підвищення кваліфікації практичних лікарів задля покращення забезпечення неврологічною допомогою хворих, підвищення якості їхнього життя.

Голова оргкомітету,
завідувач кафедри неврології
Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця,
професор                                         Л.І.Соколова