Вы здесь

Програма

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

ОРГКОМІТЕТ:

Голова:
К.М.АМОСОВА
ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор
Заступник:
Л.І.СОКОЛОВА
завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Т.М.ЧЕРЕНЬКО проректор з наукової роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
В.С.МЕЛЬНИК декан медичного факультету №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Ю.І.ГОЛОВЧЕНКО завідувач кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професор
О.В.ТКАЧЕНКО завідувач кафедри неврології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професор
О.А.МЯЛОВИЦЬКА професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Т.М.СЛОБОДІН професор кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

СЕКРЕТАРІАТ:

Л.В.ПАНТЕЛЕЄНКО к.м.н., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Н.С.ТУРЧИНА к.м.н., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Ю.Л.ГЕЛЕТЮК старший лаборант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Ю.В.ХИЖНЯК старший лаборант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
К.П.ПОТАПОВА старший лаборант кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Т.А.ДОВБОНОС к.м.н., доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ 2017 РІК

09:00-09:45 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:45-10:00 Відкриття конференції. Привітання.
10:00-12:00
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10:00 Сучасна стратегія корекції ендотеліальної дисфункції в комплексному лікуванні неврологічних захворювань
Карабань І.М.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
10:30 Комбінована нейропротекція в ангіоневрології: стратегія і можливості
Бурчинський С.Г.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
11:00 Паранеопластичні неврологічні синдроми: клінічні та діагностичні характеристики
Ткаченко О.В.
(Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ)
11:30 Структурна пластичність мозку при ішемії
Скибо Г.Г.
(Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ)
12:00-12:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ
І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
12:30-14:00
Модератори: Л.І.Соколова, М.А.Трещинська
12:30 Сучасні підходи до діагностики і лікування початкових проявів цереброваскулярних захворювань
Трещинська М.А.
(Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ)
12:50 Мультимодальна активація когнітивної сфери як терапевтична стратегія в неврології
Бурчинський С.Г.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
13:10 Особливості когнітивних порушень у пацієнтів при коморбідності цереброваскулярної патології та метаболічного синдрому
Бачинська Н.Ю., Копчак О.О.
(ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ)
13:13 Постинсультні когнітивні порушення та їх корекція
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
14:00-15:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ
ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
15:00-17:00
Модератори: Н.С.Турчина, В.В.Мороз
15:00 Застосування екстра-інтракраніального та інтра-інтракраніального мікроанастомозу у лікуванні складних артеріальних аневризм головного мозку
Мороз В.В.
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
15:15 Застосування екстра-інтракраніального мікроанастомозу у лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень церебральних артерій
Мороз В.В.
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
15:30 Морфологічні характеристики тканин головного мозку у разі церебрального інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом
Михайличенко Т.Є.
(Донецький національний медичний університет, Лиман)
15:45 Постінсультна патологічна втома як мультикомпонентне явище: предиктори розвитку та особливості клінічного перебігу
Дельва І.І.
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава)
16:00 Ішемічний інсульт у хворих з клінічною маніфестною вірусною інфекцією: частота виявлення та зв'язок з неврологічним відновленням
Турчина Н.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
16:15 Нейрозапалення за хвороби Паркінсона: факт чи фікція?
Алейнікова Н.Є.
(УЗ «5 міська клінічна лікарня», м. Мінськ, Білорусь)
16:30 Характеристика головного болю у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу
Антоненко К.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
16:45 Клініко-нейровізуалізаційне співставлення у хворих на мігрень, ускладнену мігренозним статусом
Дідкова Ю.П.
(Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, м. Київ)
Обговорення доповідей

П'ЯТНИЦЯ, 13 ЖОВТНЯ 2017 РІК

09:00-09:30 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:30-11:00
Симпозіум. МЕТОДИ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕВРОЛОГІЇ
Модератори: В.С.Мельник, Р.Г.Васильєв
09:30 Терапевтичний потенціал постнатальних мультипотентних стовбурових клітин - похідних нервового гребеня
Васильєв Р.Г.
(Компанія ilaya science, м. Київ)
10:00 Застосування клітинних технологій у лікуванні спинно-мозкових травм та гриж міжхребцевих дисків  
Грицик В.Ф.
(Компанія ilaya science, м. Київ)
10:30 Перспективи застосування методів регенеративної медицини у неврологічній практиці
Мельник В.С.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ,
Компанія ilaya science, м. Київ)
11:00-11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ
ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
11:30-13:10
Модератори: О.А.Мяловицька, Л.О.Вакуленко
11:30 Біль у спині: важливість клубово-крижового суглобу
Фіщенко Я.В.
(Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ)
11:45 Підвищення якості лікування попереково-крижових радикулопатій з використанням методів мануальної терапії
Євдокимов В.О.
(Запорізька обласна клінічна лікарня, Центр лікування болю доктора Євдокимова, м. Запоріжжя)
12:00 Прогностична оцінка розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих на розсіяний склероз
Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
12:15 Використання комплексних біорегуляційних препаратів для корекції енергодефіциту
Вакуленко Л.О.
(Олександрівська лікарня, м. Київ)
12:30 Наукове обґрунтування застосування «сухих» вуглекислих ванн у комплексі реабілітації дітей із супутньою патологією нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань
Шаповалова Г.А.
(ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології Міністерства охорони здоров’я України», м. Одеса)
12:50 Розлади та проблеми сну.
Емір Рушен
Sleep disorders and problems.
Doç. Emir Rushen
Турція
13:20 Майстер-клас
Тактика ведення пацієнтів із загостренням розсіяного склерозу
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
Прийняття резолюції
Вручення сертифікатів
Закриття конференції

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ:
Некрасова Н.О.
Вивчення діагностичної інформативності конституційно-біологічних та сомато-вісцеральних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю
Харківський Національний Медичний університет, кафедра неврології №2