Вы здесь

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Впровадження вітчизняних розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи»,  
22-23 вересня 2016 року у м. Києві. 
 
на конференції під час обговорення виступів та дискусій визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень і заходи в практичній  неврології:
 
1. Слід відзначити важливу роль представників наукової спільноти України та внесок кафедри неврології НМУ у розвиток пріоритетних напрямків неврології у країні, організацію впровадження результатів наукових досліджень у практику, інформування лікарів про сучасні аспекти діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань нервової системи.
2. Постійно формувати позитивну мотивацію у населення щодо необхідності профілактики і лікування захворювання центральної та периферичної нервової системи. Створювати інформаційний простір щодо здорового способу життя та профілактики неврологічної патології на державному рівні.
3. Продовжити впровадження новітніх підходів до діагностики та лікування неврологічних захворювань у щоденну клінічну практику. За основу брати рекомендації, що розроблені на підставі багатоцентрових досліджень та мають високий рівень доказовості. 
4. Поєднувати зусилля неврологів і фахівців суміжних спеціальностей у розв’язанні міждисциплінарних питань неврології.
5. Використовувати уніфікований підхід до класифікації, діагнос¬тики і терапії гострих і хронічних захворюваннях нервової системи.
6. Продовжити вивчення різних впливів на захворюваність та смертність у разі органічної неврологічної патології.
7. Удосконалювати систему лікування і реабілітації хворих на цереброваскулярні, демієлінзуючі, запальні та дегенеративні нервові захворювання. 
8. Забезпечити організацію і проведення науково-практичних конференцій із проблем профілактики, діагностики та лікування нервових хвороб у подальшому з метою своєчасного поінформування неврологів і лікарів суміжних спеціальностей про новітні досягнення неврологічної науки, обміну досвідом і підвищення кваліфікації практичних лікарів задля покращення забезпечення неврологічною допомогою хворих, підвищення якості їхньої життя.
 
Голови оргкомітету, 
завідувач кафедри неврології 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
професор

 

 

Л.І.Соколова

ПАРТНЕРИ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ:

Резюме. 22–23 вересня 2016 р. в Києві відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Впровадження вітчизняних розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи». Організаторами заходу виступили кафедра неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та ГО «Академія практикуючих неврологів».

ЧИТАТИ ДАЛІ ->>>

©Стасенко Т.