Вы здесь

ПРОГРАМА

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
? Предиктори, патогенез, клініка, діагностика та лікування інсульту
? Когнітивні та психоемоційні порушення в неврології
? Сучасні підходи до діагностики і лікування розсіяного склерозу
? Захворювання периферичної нервової системи
? Нейродегенеративні захворювання: хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера
? Епілепсія та не епілептичні пароксизмальні стани в неврології
? Фармакотерапія в неврології
? Якість життя та реабілітація пацієнтів із захворюваннями нервової системи
 
ЧЕТВЕР, 22 ВЕРЕСНЯ 2016 РІК
 
09:00-9:45 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:45-10:00 Відкриття конференції. Привітання.
10:00-12:00
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10:00
До 175-річчя Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Соколова Л.І., Антоненко К.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
10:15
Стан надання медичної допомоги хворим на ішемічний інсульт у м. Києві (за попередніми даними прагматичного спостереження)
Прокопів М.М., Рогоза С.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
10:30
Судинна деменція. Клініка, діагностика. лікування 
Григорова І.А. 
(Харківський національний медичний університет, м. Харків)
10:50
Застосування блокаторів глутаматних рецепторів в неврології 
Карабань І.М.
(ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
11:10
Комбінована фармакотерапія в неврології: поліпрагмазія чи мультимодальна стратегія? 
Бурчинський С.Г. 
(ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
11:30
Нестандартні підходи при лікуванні больових синдромів в клінічній практиці
Мельник В.С. 
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
11:45
Деякі аспекти лікування больового синдрому 
Князькова І.І.
(Харьківський Національний медичний Університет, м. Київ)
Обговорення
12:10-12:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ-БРЕЙК
 
12:30-14:10
 МЕТОДИ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В НЕВРОЛОГІЇ
Модератори: В.С.МЕЛЬНИК, Д.О.ЗУБОВ 
12:30
Розробка інноваційних біомедичних продуктів для клітинної терапії неврологічних захворювань
Зубов Д.О. 
(ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ, Україна, Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ)
12:45
Мультипотентні стовбурові клітини - похідні нервового гребеня: морфофункціональні властивості та перспективи використання в неврології та нейрохірургії
Васильєв Р.Г.
(ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", м. Київ,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ)
13:00
Доклінічне дослідження нейропротекторного ефекту стобурових клітин різного генезу на органотиповій культурі гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження 
Рибачук О.А.
(ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", м. Київ,
Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, Медична компанія ilaya, м. Київ
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ)
13:15
Вплив трансплантації стовбурових клітин різної генеалогії у комплексі з синтетичним матриксом NeoroGel на перебіг експериментальної травми спинного мозку та синдрому посттравматичної спастичності
Медведєв В.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
13:30
Попередні результати застосування клітинної терапії на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин в лікуванні екструзій міжхребцевих дисків
Грицик В.Ф.
(Медична компанія ilaya, м. Київ)
13:45
Перспективи використання стромальних клітин в терапії неврологічних захворювань
Мельник В.С.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ,
Медична компанія ilaya, м. Київ)
Обговорення
14:10-15:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ-БРЕЙК
 
15:00-17:00
Освітній проект у галузі клінічних нейронаук "НЕЙРОСТУДІЇ": ЕПІЛЕПСІЯ.
Кафедра неврології, НМУ ім. О.О. Богомольця
Інсультний центр, МЦ "Універсальна клініка "Оберіг"
ВГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"
Модератори: СОКОЛОВА Л.І., ПРОКОПІВ М.М., ФЛОМІН Ю.В. 
15:00
Оптимальна допомога хворим з епілептичними нападами: від настанов до клінічної практики 
Литовченко Т.А.
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
15:20
Роль ЕЕГ у діагностиці неврологічних захворювань 
Омельяненко А.А. 
(Клініка «Оберіг», м. Київ)
15:40
Пізні неврологічні ускладнення у пацієнтів з інсультом: післяінсультна епілепсія 
Фломін Ю.В.
(Клініка «Оберіг», м. Київ)
16:00
Відео-ЕЕГ моніторинг: можливості методу 
Студеняк Т.О. 
(Ужгородський обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород)
16:20
Початок, моніторинг, зміна та припинення лікування при епілепсії
Крилова В.Ю. 
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
16:40
Сучасні аспекти хірургічного лікування епілепсії 
Костюк К.Р.
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
Обговорення

П’ЯТНИЦЯ, 23 ВЕРЕСНЯ 2016 РІК

09:00-9:30 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
9:30-11:30 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ ТА ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ
Модератори:В.І.БОБРОВА, О.Г.МОРОЗОВА 
9:30
Церебральний інсульт в осіб молодого віку.
Мяловицька О.А., Небор Я.Я.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
9:45
Гендерні особливості ішемічного інсульту 
Антоненко К.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
10:00
Предиктори несприятливого функціонального виходу пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на тлі метаболічного синдрому
Бабенко В.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ,
ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ)
10:15
Сучасні підходи до профілактичного лікування мігрені
Дідкова Ю.П.
(Київська Клінічна Лікарня на залізничному транспорті №2, м. Київ)
10:30
Цервікальні механізми розвитку вегетативних дисфункцій: особливості перебігу та діагностики
Морозова О.Г., Ярошевський О.А., Липинська Я.В.
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
10:50
Кореляція нейрофізіологічних характеристик тремору із вегетативними розладами
Олексюк-Нехамес А.Г.
(Львівський інститут медсестринтства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського, м. Львів)
11:05
Блокади при болях у спині: особливості лікування
Середа В.Г
(Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м. Київ)
Обговорення
11:30-12:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ-БРЕЙК
12:00-13:10
ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 
Модератори: Л.І.СОКОЛОВА, О.А.МЯЛОВИЦЬКА 
12:00
Первинна і вторинна профілактика розсіяного склерозу
Соколова Л.І.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
12:15
Сучасні уявлення про механізми розвитку, діагностику та лікування втоми у хворих на розсіяний склероз
Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
12:30
Втома і депресія у хворих на розсіяний склероз на тлі інтерферонотерапії
Довбонос Т.А., Хижняк Ю.В. 
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
12:45
Інтратекальний синтез антитіл в діагностиці інфекційних та автоімунних уражень нервової системи 
Шагінян В.Р.
(ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ)
Обговорення
13:10-15:00 
ЛІКАРЯМ СІМЕЙНОЇ ПРАКТИКИ. 
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
Модератори: Т.І.ІЛЛЯШ, Л.О.ВАКУЛЕНКО
13:10
Практичний досвід оптимізаціії лікування вертеброгенної патології за допомогою комплексних біорегуляційних препаратів
Вакуленко Л.О.
(Олександрівська клінічна лікарня м. Києва)
13:25
Експериментальні підходи до терапії нейрозапалення у разі хвороби Паркінсона
Бойко О.В
(Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь)
13:40
Роль фактора, що активує В-лімфоцити (BAFF/BLIS), у патогенезі і діагностиці хронічної запальної демієлінізуючої полінейропатії
Селицький М.М.
(Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь)
13:55
Міастенія в осіб похилого віку
Коваленко¹ Н.В., Рогоза² С.В.
(¹Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
²Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
14:10
Туберкульозний менінгіт на тлі ВІЛ-інфекції. Клінічний випадок
Довбонос Т.А.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
14:25
Клінічний випадок білатерального ураження базальних гангліїв 
Антоненко К.В.
(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ)
Обговорення
Закриття конференції
Прийняття резолюції 
Видача сертифікатів