Вы здесь

Презентації

 

До 175-річчя Національного медичного університету імені О.О.Богомольця - Соколова Л.І., Антоненко К.В.


Стан надання медичної допомоги хворим на ішемічний інсульт у м. Києві (за попередніми даними прагматичного спостереження) - Прокопів М.М., Рогоза С.В.


Не має дозволу на публікацію! Судинна деменція. Клініка, діагностика. лікування - Григорова І.А.


Не має дозволу на публікацію! Застосування блокаторів глутаматних рецепторів в неврології - Карабань І.М.


Не має дозволу на публікацію! Комбінована фармакотерапія в неврології: поліпрагмазія чи мультимодальна стратегія? - Бурчинський С.Г.


Не має дозволу на публікацію! Нестандартні підходи при лікуванні больових синдромів в клінічній практиці - Мельник В.С.


Не має дозволу на публікацію! Деякі аспекти лікування больового синдрому - Князькова І.І.


Не має дозволу на публікацію! Розробка інноваційних біомедичних продуктів для клітинної терапії неврологічних захворювань - Зубов Д.О. 


Не має дозволу на публікацію! Мультипотентні стовбурові клітини - похідні нервового гребеня: морфофункціональні властивості та перспективи використання в неврології та нейрохірургії - Васильєв Р.Г.


Не має дозволу на публікацію! Доклінічне дослідження нейропротекторного ефекту стобурових клітин різного генезу на органотиповій культурі гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження - Рибачук О.А.


Не має дозволу на публікацію! Вплив трансплантації стовбурових клітин різної генеалогії у комплексі з синтетичним матриксом NeoroGel на перебіг експериментальної травми спинного мозку та синдрому посттравматичної спастичності - Медведєв В.В.


Попередні результати застосування клітинної терапії на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин в лікуванні екструзій міжхребцевих дисків - Грицик В.Ф.


Не має дозволу на публікацію! Перспективи використання стромальних клітин в терапії неврологічних захворювань - Мельник В.С.


Оптимальна допомога хворим з епілептичними нападами: від настанов до клінічної практики - Литовченко Т.А.


Роль ЕЕГ у діагностиці неврологічних захворювань - Омельяненко А.А.


Пізні неврологічні ускладнення у пацієнтів з інсультом: післяінсультна епілепсія - Фломін Ю.В.


Не має дозволу на публікацію! Відео-ЕЕГ моніторинг: можливості методу - Студеняк Т.О.


Не має дозволу на публікацію! Початок, моніторинг, зміна та припинення лікування при епілепсії - Крилова В.Ю.


Не має дозволу на публікацію! Сучасні аспекти хірургічного лікування епілепсії - Костюк К.Р.


Церебральний інсульт в осіб молодого віку - Мяловицька О.А., Небор Я.Я.


Гендерні особливості ішемічного інсульту - Антоненко К.В.


Предиктори несприятливого функціонального виходу пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на тлі метаболічного синдрому - Бабенко В.В.


Сучасні підходи до профілактичного лікування мігрені - Дідкова Ю.П.


Не має дозволу на публікацію! Цервікальні механізми розвитку вегетативних дисфункцій: особливості перебігу та діагностики - Морозова О.Г., Ярошевський О.А., Липинська Я.В.


Не має дозволу на публікацію! Кореляція нейрофізіологічних характеристик тремору із вегетативними розладами - Олексюк-Нехамес А.Г.


Блокади при болях у спині: особливості лікування - Середа В.Г. 


Первинна і вторинна профілактика розсіяного склерозу - Соколова Л.І.


Сучасні уявлення про механізми розвитку, діагностику та лікування втоми у хворих на розсіяний склероз - Мяловицька О.А., Хижняк Ю.В.


Не має дозволу на публікацію! Втома і депресія у хворих на розсіяний склероз на тлі інтерферонотерапії - Довбонос Т.А., Хижняк Ю.В.


Інтратекальний синтез антитіл в діагностиці інфекційних та автоімунних уражень нервової системи - Шагінян В.Р.


Не має дозволу на публікацію! Практичний досвід оптимізаціії лікування вертеброгенної патології за допомогою комплексних біорегуляційних препаратів - Вакуленко Л.О.


Експериментальні підходи до терапії нейрозапалення у разі хвороби Паркінсона - Бойко О.В.


Роль фактора, що активує В-лімфоцити (BAFF/BLIS), у патогенезі і діагностиці хронічної запальної демієлінізуючої полінейропатії - Селицький М.М.


Міастенія в осіб похилого віку - Коваленко Н.В., Рогоза С.В.


Не має дозволу на публікацію! Туберкульозний менінгіт на тлі ВІЛ-інфекції. Клінічний випадок - Довбонос Т.А.


Клінічний випадок білатерального ураження базальних гангліїв - Антоненко К.В.