Вы здесь

Програма конференції

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

Шановні колеги (лікарі - неврологи, терапевти, кардіологи,  лікарі загальної практики-сімейної медицини, реабілітологи, рефлексотерапевти ), запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Неврологічні читання (V) пам’яті Панченка Д.І.».

Президія:
Вороненко Ю.В.– академік НАМН України, д.мед.н., професор, ректор НМАПО імені П.Л. Шупика
Савичук Н.О. – – д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика
Шекера О.Г. – д.мед.н., професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика
Oksana Suchowersky – д.мед.н., професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедри медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти (Канада)
Ben Burton – д.мед.н., професор, Директор з досліджень та розвитку Університетської лікарні Джеймс Пейдж (Велика Британія)
Томислав Йованович - професор, декан Медичного факультету Інституту медичної фізіології (Бєлград, Сербія)
Свиридова Н.К. – д.мед.н., професор, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія», завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика
 
4 березня 2016 року
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Конгрес - хол
10.00 - 10.10
Вороненко Ю.В.
Відкриття  конференції   і   привітальне  слово академіка НАМН України, д.мед.н., професора, ректора НМАПО імені П.Л. Шупика

10.10 - 10.20
Савичук Н.О.
Вітальне  слово д.мед.н., професора, проректора з наукової роботи, НМАПО імені П.Л. Шупика

10.20 - 10.30
Шекера О.Г.
Вітальне  слово д.мед.н., професора, директора Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

10.30 - 11.00
Свиридова Н.К.
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія», д.мед.н., завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Ішемічний інсульт: стандарти лікування у 2016 р.

11.00 – 11.30
Ben Burton, 
д.мед.н., професор, Директор з досліджень та розвитку Університетської лікарні Джеймс Пейдж (Лондон, Велика Британія)
Прогресуюча втрата зору при розвитку патології нервової системи: діагностичний алгоритм та тактика ведення хворих.
11:30 - 12:00
Заболотна Д.Д.
д.мед.н.,  провідний науковий співробітник ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», (м. Київ, Україна)
Діагностика ліквор

12:00 - 12:30 КАВА-БРЕЙК
 
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
12:30 - 14:00
Конгрес - хол
12.30 - 12.50
Сичов О.С.
(д.мед.н., професор, науковий керівник відділу аритмій серця Національного наукового центру: «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України  (м. Київ, Україна)
Фібриляція передсердь та інсульт: особливості тактики лікування (погляд кардіолога).

12.50 – 13.20
Свиридова Н.К. 
д.мед.н., завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Хронічна ішемія мозку та атеросклероз: клінічні випадки. 

13.20 – 13.40
Паньків В.І.
(д.мед.н., професор, член Європейської тиреоїдної асоціації, зав. відд. профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин  МОЗ України (м. Київ, Україна)
Діагностика та лікування захворювань щитовидної залози 
13.40 – 14.00
Труфанов Є.О.
(д.мед.н., доцент кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Хвороба Паркінсона: стандарти лікування

 
14:00 - 14:45
Обідня перерва

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Секція «ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ» 
14:45-18:00
Конгрес - хол
14.45 – 15.30
Oksana Suchowersky
д.мед.н., професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедри медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти (Едмонтон, Канада)
Безрухові розлади при хворобі Паркінсона (лекція)

15.30 - 15.50
Свиридова Н.К. 
д.мед.н., завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Гострий больовий синдром: алгоритм діагностики та лікування 

15.50 - 16.10
Труфанов Є.О.
(д.мед.н., доцент кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Нейропатичний біль: стандарти лікування

16.10 – 16.30
Хаустова О.О.
(д.мед.н., Український науково-дослідний інститут соціальної,судової психіатрії і наркології МОЗ України,(м. Київ, Україна)
Тривога та депресія при реабілітації неврологічного хворого

16.30 – 16.45
Берсенєв В. А.
(к.мед.н., голова Міжнародного благодійного фонду лікаря Берсенєва, Медичний центр Берсенєва 
(м. Київ, Україна)
Метамерні технології лікування хронічних больових синдромів

16.45 – 17.00
Чуприна Г.М., Галуша А.І.
(к.мед.н., доцент 
кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика; Київська обласна клінічна лікарня,
(м. Київ, Україна)
Хронічний больовий синдром у хворих з демієлінізуючими захворюваннями

17.00 - 17.15
Довгий І.Л., Попов О.В.
(к.мед.н., доцент кафедри неврології 
та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика;
Київська обласна клінічна лікарня
(м. Київ, Україна)
Застосування нетрадиційних методів лікування пацієнтів з вертеброгенною патологією, включаючи секвестровані грижі міжхребцевих дисків

17.15- 17.30
Ляпко М.Г.
(к.мед.н., президент Медико-виробничої компанії «Ляпко», голова Всеукраїнської громадської організації «За Збереження народу» (м. Київ, Україна)
Поверхнева багатоголкова терапія з використанням аплікаційних пристроїв Ляпка

17.30 – 17.45
Собчук В. В.,
Головний позаштатний спеціаліст МЗ України Хмельницької області  зі спеціальності «Рефлексотерапія»,
голова МП «Альтернативна медицина», (м. Хмельницький, Україна)
Застосування методу акупресури в медичній практиці

17.45 - 18.00
Тищенко Д. М., Довгий І.Л.
(Голова Донбаської асоціації традиційної китайської медицини та рефлексотерапії, Клініка доктора Довгого
 (м. Київ, Україна)
Знеболення поранених методом зональної акупунктури (приклади використання практичного досвіду в зоні АТО)

18:00 Закриття пленарного засідання

18:00 - 18:45
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Робоча нарада головних позаштатних фахівців зі спеціальності
«Рефлексотерапія»
18.00 – 18.30
Свиридова Н.К.
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія», д.мед.н., завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Аналіз роботи служби рефлексотерапії в Україні за 2014-2015 рр. та аналіз стратегії служби у 2016 рік.

18.30 – 18.45
Чуприна Г.М.
Головний позаштатний спеціаліст МЗ України Київської області  зі спеціальності «Рефлексотерапія», к.мед.н., доцент кафедри неврології та рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика (м. Київ, Україна)
Аналіз роботи служби рефлексотерапії в Київській області за 2014-2015 рр. та аналіз стратегії служби у 2016 рік.

18.45 – 19.00
Собчук В. В., 
Головний позаштатний спеціаліст МЗ України Хмельницької області  зі спеціальності «Рефлексотерапія»,
(м. Хмельницький, Україна)
Аналіз роботи служби рефлексотерапії в Хмельницької області за 2014-2015 рр.  та аналіз стратегії служби у 2016 рік.

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:
(Reports)
 
1) Артеменко А.В., Бартош К.В., Бєлякова І.М., Гапон А.І., Довбенко Р.В., Лозна І.В., Підгірна Х.І., Рахнянська А.М., Руда Н.Р., Щуревський С.О.
 Бічний аміотрофічний склероз. Клінічний випадок
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Artemenko A.V., Bartosh K.V., Bieliakova I.M., Gapon A.I., Dovbenko R.V., Lozna I.V., Pidhirna K.I., Rakhnianska A.M., Ruda N.R., Shchurevskii S.O. 
 Amyotrophic lateral sclerosis. Clinical case
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
2) Бойко А.В. Характеристика факторів ризику субклінічного атеросклерозу у пацієнтів з АГ
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра сімейної медицини
Boyko A. Description of risk factors for subclinical atherosclerosis in patients with hypertension
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
3) Бондаренко Г.С. Особливості перфузії головного мозку у хворих на хронічну ішемію мозку
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Bondarenko G. Features perfusion of the brain in patients with chronic brain ischemia
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
4) Габріель Асуку Лавал.  Ефективність знеболювання в серцево-судинній хірургії 
ЛНМУ  імені Данила Галицького, м. Львів
Habriel Asuku Laval. The effectiveness of analgesia in cardiovascular surgery
Lviv national medical university
 
5) Довгий І.Л. Сучасні аспекти лікування вертеброгенних больових синдромів
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Dovgiy I. Modern aspects of treatment of pain syndromes vertebrogenic
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
6) Дригант Л.П. Герпетичне ураження трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Drigant L. Herpetic lesions of the trigeminal nerve: Features of diagnosis and treatment
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
7) Інгула Н.І. Роль підвищеного тонусу симпатичної нервової системи на розвиток ішемічної хвороби серця 
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Ingula N. The role of increased sympathetic tone on the development of coronary heart disease
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
8) Інгула Н.І. Фактори ризику розвитку хронічної ішемії мозку у хворих зі стенокардією напруги
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Ingula N. Risk factors for chronic cerebral ischemia in patients with angina
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
9) Кравчук Н.О.  Особливості неврологічного статусу у хворих з хронічною серцевою недостатністю
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Kravchuk N. Peculiarities of of neurological status in patients with chronic heart failure
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
10) Кравчук Н.О.  Роль вегетативної нервової системи у розвитку хронічної серцевої недостатності
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Kravchuk N. The role of the autonomic nervous system in the development of chronic heart failure
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
11) Кучеєва І.С. Дисметаболічні синдроми, як причина розвитку ішемічного інсульту
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Kucheieva I. Dismetabolic syndrome as a cause of ischemic stroke
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
12) Кучеєва І.С. Хвороба Хортона, особливості та тактика ведення пацієнтів
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Kucheieva I. Horton's disease, characteristics and especially the management of patients
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
13) Ліпко В.Й. Вторинний інсульт: особливості діагностики і лікування
Київська міська клінічна лікарня № 7
Lipko V. Secondary Stroke: Features of diagnosis and treatment
Kyiv City Clinical Hospital № 7
 
14) Лазаренко В.В. Особливості корекції ішемічного болю у пацієнтів з оклюзуючо-стенозуючими ураженнями артерій нижніх кінцівок
ДУ «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова», м. Вінниця
Lasarenko V. Features of correction of ischemic pain in patients with occlusion-constrictive lesions of arteries of the lower extremities
Vinnitsa Regional Clinical Hospital Named After N.I.Pirogov
 
15) Микитей О.М.  Фактори ризику при повторному ішемічному інсульті
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Mykytei O. Risk factors for recurrent ischemic stroke
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
16) Микитей О.М.  Тактика лікування хворих на повторний ішемічний інсульт
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Mykytei O. Tactics of treatment of recurrent ischemic stroke
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
17) Михайліченко М.О. Аномалія Кіммерлі: актуальність та клінічна характеристика
ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України»
Mikhaylichenko M. Anomaly Kimerli: relevance and clinical characteristics
Republican Clinical Hospital  of Ministry of Health of Ukraine
 
18) Павлюк Н.П. Екстрапірамідні розлади у хворих з хронічною ішемією мозку
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Pavliyk N. Extrapyramidal disorders in patients with chronic brain ischemia
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
19) Павлюк Н.П. Діагностика когнітивних розладів у хворих з гіпертензивною енцефалопатіцєю
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Pavliyk N. Diagnosis of cognitive disorders in patients with hypertensive encephalopathy
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
20) Парнікоза Т.П. Реабілітація хворих з травматичними ураженнями головного мозку
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Parnikosa T. Rehabilitation of patients with traumatic brain injury
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
21) Парнікоза Т.П. Використання голкорефлексотерапії у хворих з хронічним больовим синдромом
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Parnikosa T. The use of acupuncture in patients with chronic pain syndrome
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
 
22) Пономаренко Ю.В. Диференційна діагностика полінейропатій
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Ponomarenko Iu. Differential diagnosis of polyneuropathies
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
23) Пономаренко Ю.В. Діагностика і консервативне лікування тунельних невропатій
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Ponomarenko Iu. Diagnosis and conservative treatment of tunnel neuropathies
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
24) Пянтковський О.С. Особливості діагностики та лікування вертеброгенного больового синдрому попереково-крижового відділу хребта у спортсменів
Український центр спортивної медицини
Pyantkovskiy O. Features vertebrogenic diagnosis and treatment of pain lumbosacral spine in athletes
Ukrainian Center of Sports Medicine
 
25) Cачко Ю.Ю. Патогенетичні аспекти лікування ішемічного півкульового інсульту
Київська міська клінічна лікарня № 1
Sachko Yu. Pathogenetic aspects of treatment hemispheric ischemic stroke
Kyiv City Clinical Hospital № 8
 
26) Середа В.Г., Петренко М.С. Лікувальні блокади в практиці невролога
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Sereda V., Petrenko N. Therapeutic blockade in practice neurologist
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
27) Cвиридова Н.К. Тромболітична терапія в практиці невролога
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Svyrydova N. Thrombolytic therapy in neurology practice
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
28) Свистун В.Ю. Особливості діагностики та лікування міжреберної невралгії
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Svystun V. Features of diagnosis and treatment of intercostal neuralgia
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
 
29) Свистун В.Ю. Диференційна діагностика головних болей
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Svystun V. Differential diagnosis of headaches
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
 
30) Сулік Р.В. Етіопатогенетична характеристика хворих з вертебробазилярною недостатністю
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Sulik R. Etiopathogenetical characteristics of patients with vertebrobasilar insufficiency
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
31) Сулік Р.В. Диференційна діагностика больових синдромів шийно-плечової ділянки
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Sulik R. Differential diagnosis of pain syndromes of neck and shoulder area
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
32) Труфанов Є.О. Діагностичні стандарти нейропатичного болю
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Trufanov Y. Diagnostic aspects of neuropatic pain 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
33) Труфанов Є.О. Хвороба Вільсона: діагностичні і лікувальні стандарти
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Trufanov Y. Vilson's disease: diagnostic and treatment standarts
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
34) Фєдаш-Кірсанов О.О. Постінсультні гіперкінези. Диференційна діагностика
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Fiedash-Kirsanov O. Poststroke hyperkinesis. Differential diagnosis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
35) Фєдаш-Кірсанов О.О. Функціональна анатомія гіперкінезів
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Fiedash-Kirsanov O. Functional anatomy of hyperkinesis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
36) Ханенко Н.В. Комплексне лікування посттравматичної монополіневропатії верхньої кінцівки
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Khanenko N. Integrated treatment of post-traumatic monopolyneuropathy of upper limb
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
37) Ханенко Н.В. Оцінка мозкового кровообігу хворих з дисциркуляторною енцефалопатією
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Khanenko N. Cerebral circulation in patients with encephalopathy
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
38) Чуприна Г.М. Якість життя у хворих з розсіяним склерозом
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Chupryna G. Quality of life in patients with multiple sclerosis
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
39) Чуприна Г.М. Розлади сну у пацієнтів з розсіяним склерозом за умов коморбідності
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії
Chupryna G. Sleep disorders in patients with multiple sclerosis in conditions comorbidity
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
 
40) Яворський В.В. Cтандарти лікування хворих похилого віку з хронічною ішемією мозку
Київська міська клінічна лікарня № 8
Yavorskiy V. Standard treatment of elderly patients with chronic brain ischemia
Kyiv City Clinical Hospital № 8