Вы здесь

програма конференції: Клінічна інфектологія. Медицина подорожей (9 жовтня 2019 року)

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

ОРГКОМІТЕТ:
Голова: ГОЛУБОВСЬКА
Ольга Анатоліївна

доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Заступник голови: ШКУРБА
Андрій Вікторович

доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Крамарьов Сергій Олександрович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Виговська Оксана Валентинівна
доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Анастасій Ігор Анатолійович
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Безродна Олександра Вікторівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Гудзенко Оксана Анатоліївна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Заплотна Анна Олексіївна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Кондратюк Людмила Олександрівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Корчинський Микола Чеславович
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Митус Наталія Володимирівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Шестакова Іветта Владиславівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Глей Анатолій Іванович
кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Климанська Людмила Анатоліївна
асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Подолюк Ольга Олександрівна
кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Пронюк Христина Омельянівна
кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КОДА за напрямом «інфекційні хвороби»
Скицюк Андрій Сергійович
кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Сукач Марина Миколаївна
кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця
Чепілко Катерина Іванівна кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О.  Богомольця

9 ЖОВТНЯ 2019 РІК

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:15 Відкриття конференції. Вітальне слово.    .
До 100-річчя до дня народження професора Сокол О.С.
д.мед.н., професор Голубовська О.А., Київ

Вірусні гепатити

10:15-10:30 Повторна терапія 3D+софосбувір+рибавірин пацієнтів з 1b субтипом HCV і цирозом, що не відповіли на лікування інгібіторами NS5A першої та другої генерації. Заключні результати
д.мед.н., професор Федорченко С.В., Київ

10:30-10:45 Хронічний гепатит С і неалкогольна жирова хвороба печінки. Необхідність терапії після досягнення стійкої вірусологічної відповіді
 д.мед.н., професор Чабан Т.В., Одеса

10:45-11:00 Лікування хронічного гепатиту С: нові можливості та українські реалії
д.мед.н., професор Мороз Л.В., Вінниця

11:00-11:15 Використання Адеметіоніну при лікуванні хворих на хронічний гепатит С
д.мед.н., професор Пінський Л.Л., Київ

11:15-11:30 Застосування пегельованого інтерферону для лікування гепатиту В у клінічній практиці
д.мед.н., професор Мороз Л.В., Вінниця

11:30-11:45 Особливості ведення хворих з вірусасоційованим цирозом печінки
д.мед.н., професор Голубовська О.А., к.мед.н. Безродна О.В., Київ

11:45-12:05 Сепсис. Определение и клиническая классификация
д.мед.н., професор Карпов І.О., Мінськ

12:05-12:20 Сучасні підходи до лікування інфекційно-токсичного шоку
д.мед.н., професор Галушко О.А., Київ

12:20-12:50 Перерва на каву
12:50-13:05 Грип та ГРЗ: діагностика та лікування
д.мед.н., професор Голубовська О.А., Київ

13:05-13:20 Індивідуалізація вакцинопрофілактики інфекційних хвороб
д.мед.н. Волянський А.Ю., Харків

13:20-13:35 Імунопрофілактика грипу
Дитячий імунолог педіатричного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, Романишин  Я.Ю., Львів

13:35-13:50 Епідемія кору в Україні – імунологічні особливості
д.мед.н. Волянський А.Ю., Харків

13:50-14:05 Шистосомози: критерії діагностики, клінічний випадок
д.мед.н., професор Рябоконь О.В., Запоріжжя

14:05-14:20 Гельминтози-зоонози України
д.мед.н., професор Бодня К.І., Харків

14:20-14:35 Європейські та світові наукові засади розробки і  використання  клінічних рекомендацій.
Україна: гармонізація чи протиріччя?

д.мед.н, професор Степаненко А.В., Київ
14:35-15:35 Перерва на обід
15:35-15:50 Лайм-бореліоз: сучасний стан проблеми
д.мед.н., професор Голубовська О.А., Київ

15:50-16:05 Лаймська хвороба як мультидисциплінарна проблема
д.мед.н., професор Свінціцький А.C., Київ

16:05-16:20 Діарейний синдром – сучасні уявлення та принципи діагностики
д.мед.н., професор Дуда О.К., Київ

16:20-16:35 Вірусні діареї у дітей: клініка і диференційна діагностика
д.мед.н., професор Крамарьов С.О., к.мед.н. Палатна Л.О., Київ

16:35-16:50 Клініко-лабораторні особливості амебіазу. Клінічний випадок
к.мед.н. Заплотна А.О., Київ

16:50-17:05 Діагностика та лікування пептичних виразок гастродуоденальноі зони у ВІЛ-інфікованих
д.мед.н., Свінціцький А.С., Висоцький В.І., Київ

17:05-17:20 Маршрути та епідемічні загрози в сучасній морській лоції
д.мед.н. Голубятников М.І., Одеса

17:20-17:30 Гострі діареї – різноманітність збудників на півдні України
к.мед.н. Козішкурт О.В., Одеса

17:30-17:40 Проблемні питання лептоспірозу (на прикладі південних областей)
Мельник О.А., наук. керівник: д.мед.н. Голубятников М.І., Одеса

17:40-18:00 Обговорення проекту резолюції. Закриття конференції. Вручення сертифікатів
Засідання опорної кафедри