Вы здесь

Матеріали конференції: Медицина подорожей (9 жовтня 2019 року)

Матеріали, що отримали дозвіл на публікацію!

Хронічний гепатит С і неалкогольна жирова хвороба печінки. Необхідність терапії після досягнення стійкої вірусологічної відповіді
 д.мед.н., професор Чабан Т.В., ОдесаЄвропейські та світові наукові засади розробки і  використання  клінічних рекомендацій.
Україна: гармонізація чи протиріччя?
д.мед.н, професор Степаненко А.В., Київ