Вы здесь

Програма

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

На конференції буде працювати обладнання для синхронного перкладу та проводитись інтерактивне голосування.
Шановні колеги, синхронне обладнання та обладнання для голосування видається за документами, тому не забудьте їх, будь-ласка!

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:20 Відкриття конференції. Вітальне слово.  
Д.мед.н., професор Богомолець О.В.
Голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
Д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, професор Амосова К.М.
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
завідувач кафедри інфекційних хвороб, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Секція  « Вірусні гепатити та ВІЛ-інфекція»
10:20-11:00 Майстер-клас:
Особливості використання препаратів прямої дії для лікуванні гепатиту С в Україні в умовах втілення Глобальної стратегії ВООЗ щодо елімінації гепатитів в Європі
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
11:00-11:30 Досвід застосування препаратів прямої дії в Польщі
Професор MD, PhD, DSc Єжи Ярошевич (Jerzy Jaroszewicz),
віце-президент Польської асоціації з вивчення печінки (Polish Association for the Study of the Liver)
11:30-11:50 Коінфекція ВІЛ та гепатиту С
Д.мед.н., професор Федорченко С.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
11:50-12:00 Епідемічний процес ентеральних гепатитів в південному регіоні України
Д.мед.н., професор Голубятников  М.І.,
К.мед.н., доцент Козішкурт О.В.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса
12:00-12:20 Предиктори відповіді на терапію пегінтерфероном у пацієнтів з хронічним гепатитом В
Д.мед.н., професор Федорченко С.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
12:20-12:30 Оцінка вмісту статевих гормонів у хворих на хронічний гепатит С
Д.мед.н., професор Козько В.М.,
Д.мед.н., професор Юрко К.В.,
Джума Н.Є.

Харківський національний медичний університет, м. Харків
12:30-12:40 Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб Замбії
Соні Субхаш  
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
12:40-13:10 Перерва на каву
Секція «Діарейні захворювання»
13:10-13:30 Активна терапія діареї у дітей
Д.мед.н., професор   Крамарьов С.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
13:30-13:45 Антибіотикоасоційована діарея в практиці лікарів-інфекціоністів
К.мед.н. Вінницька О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Секція «Респіраторні хвороби»
13:45-14:05 Грип: особливості діагностики на до госпітальному етапі. Сучасні можливості терапії різних клінічних форм
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
14:05-14:15 IFNt-4 як предиктор ступеня важкості захворювання у пацієнтів з грипом
Воронова Т.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
14:15-14:25 Роль стрептококу в формуванні клінічної картини інфекційного мононуклеозу у дітей
Д.мед.н., професор Кузнецов С.В.,
Гузь О.В.

Харківський національний медичний університет, м. Харків
14:25-15:20 Обідня перерва
15:20-15:35 Постінфекційний астенічний синдром – підходи до терапії
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.,
К.мед.н., доцент Гудзенко О.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
15:35-15:50 Застосування сучасних ентеросорбентів з доведеною ефективністю в практиці лікаря-інфекціоніста (результати рандомізованого багатоцентрового  дослідження)
Д.мед.н., професор Тєрьошин В.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків
15:50-16:05 Проблема сказу в Україні
Д.мед.н., професор Шостакович-Корецька Л.Р.,  
К.мед.н., Шевченко-Макаренко О.П.

Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро
Секція «Трансмісивні захворювання. Тропічна медицина»
16:05-16:15 Гарячка денге – нова проблема українських мандрівників
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.,
К.мед.н., доцент Заплотна А.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
16:15-16:25 Тяжкий перебіг мікст-малярії (Pl. falciparum, Pl. malariae) у пацієнта українського походження
К.мед.н., доцент Попович О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
16:25-16:35 Завізні випадки гарячки Чикунгунья в Україні
К.мед.н., доцент Шестакова І.В.,
К.мед.н., Вінницька О.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
16:35-16:45 Особливості ураження серцево-судинної системи у хворих на гострий бруцельоз
К.мед.н., доцент Гусейнов Ельчин Маммед огли
Азербайджанський медичний університет, м. Баку
16:45-17:45 Обговорення проекту резолюції. Закриття конференції. Вручення сертифікатів

*У програмі можливі зміни та доповнення