Вы здесь

Презентації з конференції "Актуальні питання інфекційних та паразитарних хвороб. Тропічна медицина" (19 жовтня 2017 року)

Секція  « Вірусні гепатити та ВІЛ-інфекція»

Майстер-клас:
Особливості використання препаратів прямої дії для лікуванні гепатиту С в Україні в умовах втілення Глобальної стратегії ВООЗ щодо елімінації гепатитів в Європі
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Досвід застосування препаратів прямої дії в Польщі
Професор MD, PhD, DSc Єжи Ярошевич (Jerzy Jaroszewicz),
віце-президент Польської асоціації з вивчення печінки (Polish Association for the Study of the Liver)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Досвід застосування препаратів прямої дії в Польщі
Професор MD, PhD, DSc Єжи Ярошевич (Jerzy Jaroszewicz),
віце-президент Польської асоціації з вивчення печінки (Polish Association for the Study of the Liver)

Коінфекція ВІЛ та гепатиту С
Д.мед.н., професор Федорченко С.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Епідемічний процес ентеральних гепатитів в південному регіоні України
Д.мед.н., професор Голубятников  М.І.,
К.мед.н., доцент Козішкурт О.В.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Предиктори відповіді на терапію пегінтерфероном у пацієнтів з хронічним гепатитом В
Д.мед.н., професор Федорченко С.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Оцінка вмісту статевих гормонів у хворих на хронічний гепатит С
Д.мед.н., професор Козько В.М.,
Д.мед.н., професор Юрко К.В.,
Джума Н.Є.

Харківський національний медичний університет, м. Харків
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Клініко-епідеміологічні особливості перебігу хронічного гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб Замбії
Соні Субхаш  
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
Секція «Діарейні захворювання»

Активна терапія діареї у дітей
Д.мед.н., професор   Крамарьов С.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Антибіотикоасоційована діарея в практиці лікарів-інфекціоністів
К.мед.н. Вінницька О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Секція «Респіраторні хвороби»

Грип: особливості діагностики на до госпітальному етапі. Сучасні можливості терапії різних клінічних форм
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! IFNt-4 як предиктор ступеня важкості захворювання у пацієнтів з грипом
Воронова Т.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Роль стрептококу в формуванні клінічної картини інфекційного мононуклеозу у дітей
Д.мед.н., професор Кузнецов С.В.,
Гузь О.В.

Харківський національний медичний університет, м. Харків

Постінфекційний астенічний синдром – підходи до терапії
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.,
К.мед.н., доцент Гудзенко О.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Сучасні методи корекції кетоацидозу у інфекційних хворих
К.мед.н., Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

Проблема сказу в Україні
Д.мед.н., професор Шостакович-Корецька Л.Р.,  
К.мед.н., Шевченко-Макаренко О.П.

Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро
Секція «Трансмісивні захворювання. Тропічна медицина»

Гарячка денге – нова проблема українських мандрівників
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.,
К.мед.н., доцент Заплотна А.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Тяжкий перебіг мікст-малярії (Pl. falciparum, Pl. malariae) у пацієнта українського походження
К.мед.н., доцент Попович О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

Завізні випадки гарячки Чикунгунья в Україні
К.мед.н., доцент Шестакова І.В.,
К.мед.н., Вінницька О.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
НЕМАЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКАЦІЮ! Особливості ураження серцево-судинної системи у хворих на гострий бруцельоз
К.мед.н., доцент Гусейнов Ельчин Маммед огли
Азербайджанський медичний університет, м. Баку