Вы здесь

Програма

Програма заходу передбачає опрацювання питань за такими напрямами:
 
1.     Актуальні проблеми коінфекції ВІЛ/хронічних гепатитів/туберкульозу.
2.     Діагностика та лікування хронічних вірусних гепатитів. 
3.     Діагностика та лікування хронічних вірусних  нейроінфекцій.
4.     Тропічна медицина та медицина подорожей – нова проблема вітчизняної охорони здоров’я.
5.     Проблема антибіотикорезістентності та шляхи її подолання. 
6.     Етіологічні та патогенетичні підходи до лікування діарейних захворювань. 
7.     Респіраторні захворювання – питання профілактики та лікування. 
8.     Хвороба Лайма – проблеми діагностики, лікування, реабілітації.
 
09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:20
Відкриття конференції. Вітальне слово
До 130-річчя професора Зюкова Анатолія Матвійовича
Д.мед.н., професор Голубовська О.А. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
10:20-10:35
Нові  можливості  терапії  пациентів з хронічним вірусним гепатитом С 1-го генотипу та цирозом печінки: практичний досвід застосування 3D режиму
Д.мед.н, професор Федорченко С.В. 
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України
10:35-10:50
Профілактика HBV-асоційованої гепатоцелюлярної карциноми
Д.мед.н., професор Голубовська О.А., к.мед.н. Подолюк О.О., к.мед.н. Пронюк Х.О. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Сателітний симпозіум компаній Gilead і Дельта Медікел
Розширюючи підходи лікування Гепатиту С (HCV)
10:50-11:10
Розширення перспектив лікування HCV 
Д.мед.н., професор  Карпов І.О.
Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ
11:10-11:40
Розширення горизонтів практичним світовим досвідом використання прямих противіруснсних агентів 
Професор Джефри Душейко, Велика Британія
11:40-12:00 Відкрита дискусія
12:00-12:30 Перерва на каву
12:30-13:00
Сучасні стратегії противірусної терапії гепатиту С в різних категоріях пацієнтів 
Д.мед.н., професор Голубовська О.А. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
13:00-13:15
Фактори ризику гепатотоксичності при лікуванні туберкульозу в осіб, коінфікованих ВІЛ/гепатит С
Д.мед.н., професор Шкурба А.В., Сукач М.М., Климанська Л.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
13:15-13:30
Якість життя хворих на хронічний гепатит С
Д.мед.н., професор Шостакович-Корецька Л.Р., к.мед.н., доцент Шевченко-Макаренко О.П.
Дніпропетровська медична академія. м. Дніпро
13:30-13:45
Антибіотикорезістентність – проблема ХХІ сторіччя
Д.мед.н., професор Голубовська О.А. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
13:45-14:00
Діарея у дітей  - підходи до терапії
Д.мед.н., професор Крамарьов С.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
14:00-14:15
Антибіотик-асоційовані діареї у дітей: лікування та профілактика
Д.мед.н., професор Крамарьов С.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
14:15-14:30
Спалах ротавірусної інфекції в Одеській області
Д.мед.н., професор Чабан Т.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса
14:30-15:20 Обідня перерва
15:20-15:35
Медицина подорожей – нова проблема охорони здоров’я України
Д.мед.н., професор Голубовська О.А. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
15:35–15:50
Комплексний підхід до діагностики та терапії гельмінтозів
Д.мед.н., професор Бодня К.І. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
15:50-16:05
Сучасні епідеміологічні особливості кишкових вірусних інфекцій
Д.мед.н., професор Голубятніков М.І., к.мед.н., доцент Козішкурт О.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса
16:05-16:20
Клінічний випадок атипового перебігу хантавірусної інфекції в м. Києві
К.мед.н, доцент Гудзенко О.А., к.мед.н., доцент Шестакова І.В., Гайнутдінова Т.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
16:20-16:35
Сучасні підходи до діагностики Лайм-бореліозу
К.мед.н. Вінницька О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
16:35-16:50
Аналіз якості надання медичної допомоги хворим на грип та респіраторні вірусні інфекції
Д.мед.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
16:50-17:30 Обговорення проекту резолюції. Закриття конференції. Вручення сертифікатів