Вы здесь

Програма

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

Останні зміни внесено 20,10,2015

 

28 ЖОВТНЯ 2015 РІК
СЕКЦІЯ : ГЕПАТИТИ
 
 
09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:20
Відкриття конференції. Вітальне слово.  
Академік  НАМН України, д.м.н, професор Возіанова Ж.І.
Перший заступник міністра МОЗ України Перегінець І.Б. 
Директор медичного Департаменту МОЗ України Кравченко В.В. (в.о.)
Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва Донченко Т.М. 
Голова профспілки медичних працівників м. Києва Канаровська Л.В. 
10:20-10:30
Історія кафедри інфекційних хвороб Націнального медичного університету.
Д.м.н., професор Голубовська О.А.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
10:30-11:00
Modern Infections: innovative approaches to diagnosis and treatment viral hepatites(Сучасні інфекції: інноваційні підходи до діагностики та лікування вірусних гепатитів)
Dr. Michael Makara
Hungary
11:00-11:20
Актуальные вопросы HBV-инфекции: ситуация в Республике Беларусь. 
Д.м.н., професор И.О. Карпов, 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь
11:20-12:00
Сучасні високоактивні схеми лікування пацієнтів з ХГС 1 генотипу.           
Д. м. н., професор  Голубовська О. А.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
12:00-12:30
Сучасна терапія пацієнтів з ХГС 3-го генотипу. 
Д. м. н., професор Федорченко С. В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського»
12:30-12:45
Взаємодія сучасних лікарських засобів, що використовуються для лікування ХГС.
Д.м.н., професор Хайтович М.В.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
12:45-13:40 Перерва на каву
13:40-14:00
Харчування та мікробіота.
Д.м.н., член-кор. НАМН України, професор Харченко Н.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ
14:00-14:15
Ефективність та безпечність вітчизняного пегельованого інтерферону-альфа.
К.м.н.,  доцент Корчинський М.Ч.  
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
14:15-14:45
Сучасні підходи до лікування найбільш поширених інфекційних хвороб у дітей.
Д.м.н., професор Крамарьов С.О., Шпак І.В., Марков А.І.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця, Київ
14:45-15:00
Хронічний гепатит В: сучасні підходи до лікування (Огляд міжнародних рекомендацій)
Д.м.н., професор Рябоконь О.В.    
Запорізький державний медичний університет
15:00-15:50 Обідня перерва
15:50-16:10
Імунізація автолейкоцитами як новий спосіб клітинної терапії.
Д.м.н., професор Герасун Б.А. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
16:10-16:25
Сучасна терапія термінальних стадій фіброзу печінки.
Д.м.н., професор Шкурба А.В. 
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
16:25-16:40
Корекція небажаних гематологічних порушень при терапії хронічного гепатиту С.
Д.м.н., професор Мороз Л.В.    
Вінницький національний медичний університет iм. М.І.Пирогова
16:40-16:50
Сучасні аспекти застосування адеметіоніну в терапії хронічних вірусних гепатитів.
Д.м.н., професор Рябоконь О.В.    
Запорізький державний медичний університет
16:50-17:00
Патогенетична терапія хронічних вірусних гепатитів.
К.м.н., доцент Анастасій  І.А.     
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
17:00-17:10
Прогнозування ефективності та вибір тактики противірусної терапії у хворих на ХГС 1 генотипу.
К.м.н. Бондарь О.Є.
Харківський національний медичний університет
16:30-17:30 Нарада Головних інфекціоністів України

 

29 ЖОВТНЯ 2015 РІК

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:15
Проблема поліомієліту в Україні.
Д.м.н., професор Крамарьов С.О.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
10:15-10:30
Актуальні питання контролю туберкульозу.
Д.м.н. , професор Петренко В.І.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
10:30-10:45
Інтерферонотерапія як елемент лікування герпесвірусних інфекцій.
Д.м.н., доцент Виговська О.В.    
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
10:45-11:00
Сучасні паразитарні захворювання в світі та Україні.
Д.м.н., професор Бодня К.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків
11:00-11:15
Малярія в Україні: проблеми діагностики та лікування.
Д.м.н., професор Голубовська О.А., д.м.н., професор Шкурба А.В.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
11:15-11:30
Сучасні можливості терапії супроводу паразитарних інвазій.
Д.м.н., професор Рябоконь О.В.
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя
11:30-11:45
Діарейні захворювання: сучасні підходи до лікування.
Д.м.н., професор  Голубовська О.А.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
11:45-12:00
Антиінфекційні властивості різних штамів лактобактерій: від пробіотиків до біотерапевтичних антиінфекційних агентів.
Д.м.н., доцент Виговська О.В.    
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
12:00-12:15
Проблема сказу у сучасних умовах.
Д.м.н. Шостакович-Корецька Л.Р., к.м.н., доцент Шевченко-Макаренко О.П.,к.м.н. Литвин К.Ю., к.м.н. Турчин М.О., к.м.н. Ніколайчук М.А.
Дніпропетровська медична академія
12:15-13:10 Перерва на каву
13:10-13:30
Стандарти лікування ГРЗ та грипу в Україні.
Д.м.н., професор Голубовська О.А.  
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
13:30-13:45
Старі та нові підходи до лікування тонзилітів у дітей.
Д.м.н., професор  Квашнина Л.В
ДУ «НДІ Педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Київ
13:45-13:50
Досвід лікування хворих на хронічні вірусні гепатити в рамках Державної програми на прикладі Дніпропетровської області.
Д.м.н., професор Шостакович-Корецька Л.Р., к.м.н., доцент Шевченко-Макаренко О.П., Ткаченко В.Д.
Дніпропетровська медична академія
13:50-14:05
Сучасні підходи до лікування і діагностиці Лайм-бореліозу.
К.м.н., доцент  Заплотна Г.О., к.м.н. Вінницька О.В.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
14:05-14:15
Гострий опісторхоз: особливості клінічної та лабораторної діагностики.
К.м.н., доцент Гудзенко О.А., к.м.н., доцент Шестакова І.В. 
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
14:15-15:15 Обідня перерва
15:15-15:30
Сучасні методи корекції кетоацидоза у інфекційних хворих.
К.м.н., доцент Галушко О.А. 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ
15:30-15:40
Біохімічні показники спино-мозкової рідини у хворих на гострі нейроінфекції як маркери оцінки тяжкості перебігу.
Д.м.н., професор Козько В.М., к.м.н. Сохань А.В. 
Харківський національний медичний університет
15:40-15:50
Підходи до диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту та хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей.
К.м.н., ст.н.с., Юхименко О.О.
ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського"
15:50-16:00
Особливості перебігу ХГС та туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.
Д.м.н., професор Голубовська О.А., д.м.н, професор Петренко В.І., д.м.н., професор Шкурба А.В., Климанська Л.А, Сукач М.М., Марченко Г.Ф.
Національний медичний університет  імені О.О.Богомольця,  Київ
16:00-16:20
Проблемні питання екзотичного туризму
Д.м.н., професор Голубятніков М.І. 
Одеський державний медичний університет
16:20-16:30
Современные подходы к диагностике и лечению бруцеллеза.
К.м.н. Гусейнов Э.
Азербайджанский медицинский университет, Баку
16:30-17:00 Обговорення проекту резолюції. Закриття конференції. Вручення сертифікатів
 
 
ОРГКОМІТЕТ:
 
Голова:
Возіанова Жанна Іванівна доктор медичних наук, професор, академік Академії медичних наук України
 
ГОЛУБОВСЬКА Ольга Анатоліївна доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 
Заступник голови:
ШКУРБА Андрій Вікторович доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця