Вы здесь

Програма

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться  в стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

08:00 Початок реєстрації
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Вітальне слово від Національної академії медичних наук України
Вітальне слово від Асоціації педіатрів України
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №1
09.20–10.40   СИМПОЗІУМ «Хронічні  вірусні гепатити у дітей»
Модератори: Антипкін Ю.Г.,  Березенко В.С., Крамарьов С.О., Незгода І.І., Волоха А.П.
09.20–09.40
Противірусна  терапія хронічного вірусного гепатиту С у дітей, можливості в Україні та світі
Березенко В.С.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
09.40–09.55
"Противірусний супровід хіміотерапії у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями та вірусним гепатитом В"
Крамарьов С.О., Воронов О.О., Євтушенко В.В. 
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ 
09.55–10.10
"Проблема вірусних гепатитів у онкохворих дітей"
Незгода І.І., Сінгх Шайлендра
Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця
10.10–10.25
Проблема лікування дітей з хронічним  вірусним гепатитом  В в Україні
Березенко В.С.,  Диба М.Б.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця,  м. Київ
10.25–10.45
"Коінфекція ВІЛ/вірусний гепатит С у дітей"
Волоха А.П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Спадкові метаболічні та вродженні захворювання печінки в дитячому віці
Модератори: Шадрін О.Г., Дудник В.М., Бєлоусова О.Ю., Мостовенко Р.В., Пічкур Н.О.
10.45–11.00
Ураження печінки при метаболічних захворюваннях у дітей раннього віку
Шадрін О.Г.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України», м. Київ
11.00–11.15
Ведення дітей з біліарною атрезією в контексті міжнародних клінічних настанов
Мостовенко Р.В., Годик О.С.
НДСЛ «ОХМАТДИТ», НМУ ім. О. О. Богомольця, м. Київ 
11.15–11.30
Диференційна діагностика вірусних та метаболічних захворювань печінки у новонароджених дітей. Випадки із практики
Пипа Л.В.
Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, ППО, м. Хмельницький
11.30–11.50
Гепатоспленомегалія: клініко-лабораторна диференційна діагностика лізосомних хвороб накопичення
Пічкур Н.О.
НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ
11.50-12.05
Проблема біліарного сладжу в педіатрії  
Дудник В.М.
Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця
12.05–12.20
Нутрітивна підтримка глікогенозів у дітей
Горобець А.О.
Національний медичний  університет  ім. О. О. Богомольця, м. Київ 
12.20 -12.35
Клінічні портрети дітей с гіпертрансаміназемією невірусної етіології
Зайцева Н.Є. 
Київський дитячий гастроэнтерологічний центр, ДКЛ №9, м. Київ
12.35-12.50
Позакишкові прояви запальних захворювань кишечника: акцент на гепатобіліарній системі
Бєлоусова О.Ю.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
12.50-13.05
Терапевтичний супровід дітей з хронічним холестазом
Диба М.Б., Крат В.В., Ткалик О.М.  
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України», м. Київ
13.05-13.20
Таргетна терапія синдрому Жильбера 
Бабаджанян О.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
13.20-13.35
Ехогепатографія у педіатрії. Складні питання
Тарасюк Б.А.
ДУ "Інститут ядерної медицини НАМН України»,  м. Київ
13.35 – 14.05 Обідня перерва
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ № 2
Модератори: Котенко О.Г., Хайтович М.В., Дубровін О.Г., Притула В.П., Денисова М.Ф., Березенко В.С.
14.05–14.25
Автоімунний гепатит у дітей: труднощі  діагностики  та лікування
Березенко В.С., Задорожна Т.Д., Диба М.Б., Михайлюк Х.З. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України», м. Київ
14.25–14.45
Дефіцит вітаміну D при захворюваннях шлунково-кишкового тракту
Поворознюк В.В., Балацька Н.І. 
ДУ "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України" м. Київ
14.45–15.00
Стан кісткової тканини у дітей з автоімунним гепатитом"
Балацька Н.І., Поворознюк В.В., Березенко В.С., Михайлюк Х.З.
ДУ «Інститут геронтології імені Д,Ф. Чеботарьова НАМН України», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України», м. Київ
15.00–15.20
Гепатотоксичність лікарських засобів: сучасний стан проблеми
Хайтович М.В., Потаскалова В.С.
Національний медичний  університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
15.20–15.35
Результати трансплантації печінки у дітей від живого родинного донора в Україні
Котенко О.Г., Федоров Д.О., Григорян М.С., Гусєв А.В., Попов О.Г., Коршак О.О., Остапішин О.Н.
ДУ «Національний інститут  хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ
15.35–15.50
Місце операції Касаі в лікуванні біліарної атрезії у дітей
Кривченя Д.Ю., Притула В.П.,  Годик О.С.,  Мостовенко Р.В.,  Жумик Д.В.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
15.50–16.05
Досвід використання ендоваскулярних способів корекції  портальної гіпертензії  у дорослих – наскільки  він можливий в дитячій гепатології?
Козлов С.М.
Національний медичний  університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
16.05-16.20
Мезопортальне шунтування  в хірургічному лікуванні  допечінкової форми портальної  гіпертензії у дітей 
Дубровін О. Г., Годик О. С., Соручан В.П., Жежера Р.В. 
Національний  медичний  університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
16.20–16.35
Малоінвазивні методи лікування кист холедоха у дітей
Кривченя Д.Ю., Притула В.П.,  Годик О.С.
Національний  медичний  університет  ім. О. О. Богомольця, м. Київ
16.35-16.50
Вплив SNP гену TLR4 на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей
Завгородня Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України, м. Дніпро
16.50–17.05
Аутоімунний гепатит чи маска лямбліозу?
Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Дмитраш Л.М., Глушко К.Т.
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль
17.05–17.30 Обговорення. Прийняття резолюції конференції