Вы здесь

Презентації

Немає дозволу на публікацію! Противірусна  терапія хронічного вірусного гепатиту С у дітей, можливості в Україні та світі Березенко В.С.
 
Противірусний супровід хіміотерапії у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями та вірусним гепатитом В Крамарьов С.О., Воронов О.О., Євтушенко В.В.

Немає дозволу на публікацію! Проблема вірусних гепатитів у онкохворих дітей Незгода І.І., Сінгх Шайлендра

Немає дозволу на публікацію! Проблема лікування дітей з хронічним  вірусним гепатитом  В в Україні Березенко В.С., Диба М.Б.

Немає дозволу на публікацію! Коінфекція ВІЛ/вірусний гепатит С у дітей Волоха А.П.

Немає дозволу на публікацію! Ураження печінки при метаболічних захворюваннях у дітей раннього віку Шадрін О.Г.

Ведення дітей з біліарною атрезією в контексті міжнародних клінічних настанов Мостовенко Р.В., Годик О.С.

Диференційна діагностика вірусних та метаболічних захворювань печінки у новонароджених дітей.Випадки із практики Пипа Л.В.
 
Гепатоспленомегалія: клініко-лабораторна диференційна діагностика лізосомних хвороб накопичення Пічкур Н.О.

Немає дозволу на публікацію! Проблема біліарного сладжу в педіатрії Дудник В.М.

Немає дозволу на публікацію! Нутрітивна підтримка глікогенозів у дітей Горобець А.О.

Немає дозволу на публікацію! Клінічні портрети дітей с гіпертрансаміназемією невірусної етіології Зайцева Н.Є.

Немає дозволу на публікацію! Позакишкові прояви запальних захворювань кишечника: акцент на  гепатобіліарній системі Бєлоусова О.Ю.

Немає дозволу на публікацію! Терапевтичний супровід дітей з хронічним холестазом Диба М.Б., Крат В.В., Ткалик О.М.

Таргетна терапія синдрому Жильбера Бабаджанян О.М.

Немає дозволу на публікацію! Ехогепатографія у педіатрії. Складні питання Тарасюк Б.А.

Немає дозволу на публікацію! Автоімунний гепатит у дітей: труднощі  діагностики  та лікування Березенко В.С., Задорожна Т.Д., Диба М.Б., Михайлюк Х.З.

Немає дозволу на публікацію! Дефіцит вітаміну D при захворюваннях шлунково-кишкового тракту Поворознюк В.В., Балацька Н.І.
 
Немає дозволу на публікацію! тан кісткової тканини у дітей з автоімунним гепатитом Балацька Н.І., Поворознюк В.В., Березенко В.С., Михайлюк Х.З.

Немає дозволу на публікацію! Гепатотоксичність лікарських засобів: сучасний стан проблеми Хайтович М.В., Потаскалова В.С.

Результати трансплантації печінки у дітей від живого родинного донора в Україні Котенко О.Г., Федоров Д.О., Григорян М.С., Гусєв А.В., Попов О.Г., Коршак О.О., Остапішин О.Н.

Немає дозволу на публікацію! Місце операції Касаі в лікуванні біліарної атрезії у дітей Кривченя Д.Ю., Притула В.П.,  Годик О.С.,  Мостовенко Р.В.,  Жумик Д.В.

Немає дозволу на публікацію! Досвід використання ендоваскулярних способів корекції  портальної гіпертензії  у дорослих – наскільки він можливий в дитячій гепатології? Козлов С.М.

Немає дозволу на публікацію! Мезопортальне шунтування  в хірургічному лікуванні  допечінкової форми портальної  гіпертензії у дітей Дубровін О. Г., Годик О. С., Соручан В.П., Жежера Р.В.

Немає дозволу на публікацію! Малоінвазивні методи лікування кист холедоха у дітей Кривченя Д.Ю., Притула В.П.,  Годик О.С.

Немає дозволу на публікацію! Вплив SNP гену TLR4 на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей Завгородня Н.Ю.

Немає дозволу на публікацію! Аутоімунний гепатит чи маска лямбліозу? Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Дмитраш Л.М., Глушко К.Т.