Вы здесь

Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи

Науково-практична конференція

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ»,

присвяченої 110-річчю заснування кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дата проведення конференції: 19-20 вересня 2013 року
Місце проведення: Великий конференц-зал Національної академії наук України
Адреса: 01030, Київ, вул. Володимирська, 55

Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів и науково-практичних конференцій, що проводяться в 2013 році МОЗ і НАМН України».

Організатори:
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра неврології
ГО «Академія практикуючих неврологів»

При підтримці:
Компанії «МедіаМед»

ОРГКОМІТЕТ:

Голови: МОСКАЛЕНКО В.Ф. ректор НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор
  НЕТЯЖЕНКО В.З. головний терапевт МОЗ України, декан медичного факультету №2, член-кор НАМН України, професор
  МІЩЕНКО Т.С. головний невролог МОЗ України, керівник відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» НАМН України, професор
Заступник: СОКОЛОВА Л.І. завідувач кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця, професор

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

ЯХНО М.М. директор науково-оосвітнього клінічного центру неврології Першого МДМУ ім. І.М.Сеченова, академик РАМН, професор
МАЙДАННИК В.Г. в.о. проректора з наукової роботи НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор
ЗОЗУЛЯ І.С. проректор з наукової роботи, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, професор
ЦИМБАЛЮК В.І. завідувач кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН Украни, професор
ЛИСЕНЮК В.П. завідувач кафедри неврології та реабілітації НМУ імені О.О. Богомольця, професор
ГОЛОВЧЕНКО Ю.І. завідувач кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика, професор
ТКАЧЕНКО О.В. завідувач кафедри неврології №2 НМАПО імені П.Л. Шупика, професор
МЯЛОВИЦЬКА О.А. професор кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
СЛОБОДІН Т.М. професор кафедри неврології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика
КЛИМЕНКО В.В. головний позаштатний невролог м.Києва

СЕКРЕТАРІАТ:
Черенько Т.М.    доцент, д.мед.н. кафедра неврологі НМУ імені О.О. Богомольця
Ілляш Т.І.    к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Матюшко М.Г.    к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Мельник В.С.    к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Прокопів М.М.    к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Турчина Н.С.    к.м.н., доцент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Гелетюк Ю.Л.    старший лаборант кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця
Шандюк В.Ю.    старший лаборант кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

Відповідальний секретар: Довбонос Т.А. – к.м.н., асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.    Цереброваскулярна патологія
2.    Демієлінізуючі захворювання
3.    Захворювання периферичної нервової системи
4.    Когнітивні порушення
5.    Епілепсія
6.    Хвороба Паркінсона
7.    Нейроінфекції
8.    Актуальні питання лікування та реабілітації неврологічних хворих

Делегати конференції – лікарі наступних спеціальностей:

дитяча неврологія, дитяча психіатрія, дитяча нейрохірургія, загальна практика / сімейна медицина,
ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична психологія, психотерапія, наркологія, неврологія, нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я, променева терапія, профпатологія, радіологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, рефлексотерапія, судово-психіатрична експертиза, токсикологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани)

ЧЕТВЕР, 19 ВЕРЕСНЯ

09:00-10:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
10:00-10:40 Відкриття конференції. Вітальне слово.
В.Ф.МОСКАЛЕНКО, Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор
В.І.ЦИМБАЛЮК, Академік НАМН України, професор, завідувач кафедри нейрохірургії НМУ імені О.О. Богомольця
І.А.ГРИГОРОВА, Професор, доктор медичних наук, завідувач опорної кафедри неврології Харківського медичного університету
О.К.НАПРЄЄНКО, Професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії та наркології НМУ імені О.О. Богомольця
В.В.КЛИМЕНКО, Головний позаштатний невролог м. Києва, завідувач відділення неврології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
І.В.ВЕРУЛАШВІЛІ, Професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології Тбіліського державного медичного університету
10:40-11:30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

«Історія розвитку кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця»
Т.І.Ілляш
(НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ)

«Кафедра неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Здобутки та перспективи»
Л.І.Соколова
(НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ)

Деякі аспекти цереброваскулярної патології та її діагностики
О.В. Ткаченко
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)

11:30-12:00 Перерва на каву

І ЗАСІДАННЯ
(1-й зал)

12:00-14:00
СЕКЦІЯ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ. Актуальні питання

Модератори: О.Є.Дубенко, О.В.Ткаченко

12:00 Артеріальний тиск і антигіпертензивна терапія при гострому ішемічному інсульті
О.Є.Дубенко
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
12:15 Сучасні підходи до оцінки ризику розвитку інсульту після транзиторної ішемічної атаки  
Т.М.Черенько
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
12:30 Роль нейропротекторної терапії у лікуванні гострого ішемічного інсульту
М.М.Прокопів
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
12:45 Активація процесів нейропластичності в лікуванні мозкового інсульту
Л.І.Соколова
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
13:00 Гострі серцево-судинні захворювання і ішемічний інсульт
І.С.Зозуля, А.І.Зозуля
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
13:15 Участь бульбарних ядер у формуванні артеріальної гіпертензії
К.Ф.Трінус  
(ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ)
13:30 Оптимізація лікування когнітивних порушень у хворих з метаболічним синдромом
Т.І.Насонова, Ю.І.Головченко
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
13:45 Динаміка клініко-неврологічних проявів і їх вплив на показники якості життя хворих, що перенесли мозковий ішемічний півкульний інсульт
С.О.Мєдвєдкова
(Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя)
13:55 Обговорення.

ІІ ЗАСІДАННЯ
(2-й зал)

12:00-14:00
СЕКЦІЯ: Патологія периферичної нервової системи

Модератори: І.А.Григорова, О.Г.Морозова

12:00 Клініко-патогенетичні і лікувальні аспекти алкогольної полінейропатії
І.А.Григорова, О.А.Тесленко
(Харківський національний медичний університет, м. Харків)
12:15 Досвід застосування Берлітіону в лікуванні діабетичної поліневропатії
А.В.Паєнок
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ,м. Львів)
12:30 Поліневропатія критичного стану. Що робити?
О.І.Асауленко
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
12:40 Больові синдроми в практиці лікаря-невролога – який нестероїдний протизапальний препарат обрати?  
В.С.Мельник
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
12:55 Специфічні та неспецифічні прояви міофасціальних больових синдромів
О.Г.Морозова
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
13:10 Біомеханічні аспекти патогенезу міофасціальних больових синдромів
О.А.Ярошевський
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
13:20 Міофасціальні больові синдроми і їх не медикаментозна корекція у підлітків з головним болем напруги
К.А.Степанченко
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
13:30 Особливості діагностики захворювань периферичної нервової системи
А.Г.Олексюк-Нехамес
(Приватна клініка – Центр реабілітації та кінезотерапії)
13:40 Оптимізація лікувальної тактики больових синдромів в неврології
О.В.Клименко, Ю.І.Головченко
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
13:50 Обговорення

14:00-15:00 Перерва на каву

ІІІ ЗАСІДАННЯ
(1-й зал)

15:00 Лекція «Диференціальна діагностика артеріальних и венозних радикуломієлоішемій торако-люмбосакральної локалізації»
О.А.Скоромець, Т.О. Скоромець
(Санкт-Петербурзький державний медичний університет ім. І.П.Павлова, м. Санкт-Петербург)

15:40-17:30
СЕКЦІЯ: Цереброваскулярна патологія. Лікувальні напрямки

Модератори: Т.М.Черенько, О.А.Цімейко

15:40 Особливості лікування пацієнтів с хронічною цереброваскулярною патологією М.А.Тріщинська  
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
15:55 Антитромботичні препарати в терапії та профілактиці різних підтипів ішемічного інсульту
В.С.Мельник
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
16:10 Вплив аторвастатину та піоглітазону на постішемічну запальну відповідь і адипокіновий профіль при атеротромботичних гемісферальних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням
М.Ю.Дельва
(Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава)
16:20 Досвід нейрохірургічного лікування хворих з цереброваскулярними захворюваннями
О.А.Цімейко
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
16:35 Перспективи і переваги ендоваскулярних втручань при цереброваскулярних захворюваннях
В.В.Мороз
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
16:45 Досвід ендоваскулярного лікування хворих із стенотичними ураженнями сонних та хребтових артерій
І.І.Скорохода
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
16:55 Методи відновного лікування хворих оперованих з приводу ангіокаверном стовбура головного мозку
В.М.Жданова
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
17:05 Оптимізація комплексної диференційованої реабілітації хворих на інсульт
О.Є.Коваленко, Л.І.Пуловка, В.В.Ілляшенко
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)
17:20 Обговорення

ІV ЗАСІДАННЯ
(2-й зал)

15:00 Мастер-клас «Новий підхід в лікуванні деменцій в Україні»
Т.М.Слободін
(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ)

15:40-17:40
СЕКЦІЯ: Нейродегенеративні захворювання

Модератори: О.А.Мяловицька, Т. М.Слободін

15:40 Роль вікових змін нейромедіаторних систем мозку в патогенезі захворювань нервової системи при старінні
С.М.Кузнєцова, В.В.Кузнєцов, С.Г.Мазур
(ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
15:55 Сучасні  підходи до лікування хвороби Паркінсона  
О.А.Мяловицька
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
16:10 Нові можливості і перспективні методи нейровізуалізації в діагностиці когнітивних порушень при хворобі Паркінсона
К.В.Мазуренко
(Білоруська медична академія післядипломної освіти)
16:25 Клініко-діагностичні та лікувальні особливості закритої черепно-мозкової травми
І.А.Григорова, Н.С.Куфтеріна
(Харківський національний медичний університет, м. Харків)
16:40 Психопатологічні синдроми в неврології
С.Г.Бурчинський
(ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ)
16:55 Нові можливості корекції дисбалансу нейромедіаторів в фармакотерапії, тикозної хвороби і синдрому гіперактивності у дітей
М.І.Пітик
(Івано-Франківський національний університет, м. Івано-Франківськ)
17:10 Хірургічне лікування методом нейростимуляції первинної торсійної дистонії
К.Р. Костюк
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
17:20 Діагностика ураження мотонейронів з використанням методики ЕМГ поодинокого м’язового волокна у хворих з шийною спонділогенною мієлопатією
Л.Л.Чеботарьова, А.І.Третьякова
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
17:35 Обговорення

П'ЯТНИЦЯ, 20 ВЕРЕСНЯ

08:30-09:00 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

V ЗАСІДАННЯ
(1-й зал)

09:00 Лекція  «Синдром подвійного аксоплазматичного здавлення у практиці невролога»
О.М. Баринов
(Московська медична академія ім. І.М.Сечєнова, м. Москва)

09:40-12:00
СЕКЦІЯ: Цереброваскулярна патологія. Клініко-діагностичні аспекти

Модератори: М.О.Мироненко, Т.М.Черенько

09:40 Особливості мозкових інсультів у хворих з діабетичною автономною невропатією серця
М.О.Мироненко
(Луганський державний медичний університет, м. Луганськ)
09:50 Діагностичне та прогностичне значення інтегральної оцінки електроенцефалографічного патерну у хворих в гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту А.А.Кузнєцов
(Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя)
10:00 Роль ультрасонографічний та нейрофізіологічний досліджень у визначенні ризику відстрочених ішемічних ускладнень церебрального вазо спазму внаслідок аневризматичного субарахноїдального крововиливу
М.В.Глоба
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
10:10 Особливості перебігу нейрогенної дисфагії у пацієнтів із супратенторіальною локалізацією мозкового інсульту
А.О.Волосовець
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
10:20 Предиктори розвитку вертіго як вияву дисциркуляторної енцефалопатії
Т.А.Довбонос
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
10:30 Вплив хронічного стресу на показники мозкової гемодинаміки
І.С.Луцький
(Донецький національний медичний університет імені Максима Горького, м. Донецьк)

10:40-11:00 Перерва на каву

11:00 Особливості мозкового кровообігу у хворих з головними болями судинного ґенезу
Ю.В.Якубенко
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
11:10 Особливості клінічної картини та наслідки поєднаних ішемічних інсультів вертебро-базилярного басейну
К.В.Антоненко
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:20 Клініко-нейровізуалізаційна характеристика глибоких внутрішньомозкових крововиливів С.В.Рогоза
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:30 Стан системи фібринолізу у хворих з кардіоемболічним інсультом
В.Ю.Шандюк, В.С.Мельник
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:40 Вимоги до створення сайтів неврологічного відділення  
О.О.Трінус
(ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ)
11:50 Обговорення

VI ЗАСІДАННЯ
(2-й зал)

09:00-12:10
СЕКЦІЯ: Демієлінізуючі захворювання та міждисциплінарні аспекти в неврології

Модератори: Л.І.Соколова, І.В.Верулашвілі

09:00 Нові можливості лікування розсіяного склерозу
Л.І.Соколова
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
09:15 Комплексна оцінка когнітивної та психоемоційної сфери у хворих на розсіяний склероз
О.А.Мяловицька
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
09:30 Діагностика імунодефіцитів у хворих на розсіяний склероз
Д.В.Мальцев
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
09:45 Розсіяний склероз: запланована або відстрочена вагітність  
І.В.Верулашвілі
(Тбіліський державний медичний університет, м. Тбілісі)
10:00 Ефективність ендолюмбального введення дексазона при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
В.В.Василовський
(ДУ «Інститут неврології, психиатрії та наркології НАМН Украини», м. Харків)
10:15 Взаємозв’язок  клінічних и магнітно-резонансно-томографічних проявів активності перебігу  розсіяного склерозу
Т.О.Кобись  
(Міська клінічна лікарня №4, Київський міський центр розсіяного склерозу, м. Київ)
10:30 Больові синдроми у хворих на розсіяний склероз
М.Г.Матюшко
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

10:40-11:00 Перерва на каву

11:00 Місце когнітивних розладів у патогенезі розсіяного склерозу
С.Я.Кирилюк
(Львівська обласна клінічна лікарня)
11:10 Порівняльна характеристика ступенів неврологічного дефіциту у пацієнтів на розсіяний склероз різних вікових груп
М.М.Сепіханова
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)
11:20 Вплив деяких вікових характеристик розсіяного склерозу на ступінь інвалідизації у Волинській когорті хворих
Н.В.Бобрик
(Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк)
11:30 Діагностика і лікування неврологічних проявів гіпотиреозу в республіці Білорусія
А.В.Жарікова
(Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини і екології людини, м. Гомель)
11:40 Аналіз попередніх результатів мікрохірургічної тотальної каллозотомії при лікуванні хворого на симптоматичну епілепсію із атонічними нападами та дроп-атаками
К.Р.Костюк
(ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ)
11:50 Нейропсихологічне тестування при хірургічному лікуванні нормотензивної гідроцефалії
І.М.Нірода
(Ужгородський національний університет, м. Ужгород)
12:00 Обговорення

12:30 Закриття конференції
(1-й зал)

Прийняття резолюції
Видача сертифікатів

Стендові доповіді:

1. Новий метод профілактики діабетичної полінейропатії
О.Б.Малков
(Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини і екології людини, м. Гомель)
2. Застосування фізичних факторів в комплексному лікуванні рухових порушень у хворих на ранніх стадіях Паркінсонізму
О.П.Завальна, О.Л.Тондій
(Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків)
3. Досвід застосування скальпакупунктури та інтегральної пропріоцептивної нейроно-м?язової кінезіотерапії в реабілітації дітей з спастичним церебральним паралічем
В.В.Абраменко ¹, О.Є.Коваленко ²
(¹Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням  нервової системи МОЗ України, ²Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика , м. Київ)
4. Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання
Л. Б.Оринчак¹, Т.І.Негрич²
(¹ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
²Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
5. Характеристика неврологічного дефіциту та підтипів ішемічного інсульту на тлі артеріальної гіпертензії
Ю.Л.Гелетюк, Т.М.Черенько
(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ)

З питань партнерства та умов участі в конференції, будь ласка, звертайтеся в Оргкомітет.

? Контакти:

Акулова Альона Руденко Олена info@mediamed.com.ua
mediamedua@mail.ru
www.mediamed.com.ua
+38(093) 645 52 20
akulova@mediamed.com.ua
+38 066 453 7665
LR@mediamed.com.ua

З питань розміщення у готелях, будь ласка, звертайтесь до Ірини Добровольської (+38 066 607-5257)