Вы здесь

Доповідачам

Повідомляємо, що тривалість усної доповіді складає до 20 хвилин. Стендові доповіді подаються у вигляді 3-х слайдів (16:9), які мають відображати назву роботи, повне ПІП авторів, місце їхньої роботи, мету дослідження, основні результати та їх обговорення.
Теми усних та стендових доповідей просимо подати до оргкомітету не пізніше 20 лютого 2022 р. на е-mail: kolesnik-post
[at] ukr.net (Колєснік Тетяна Миколаївна), 1976mv [at] ukr.net (Міщенко Владислав Миколайович).

Заявки на участь у конференції в якості доповідача з усною/стендовою доповіддю надсилати за реєстраційною формою! - форма

Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами:
+38 (050) 615 87 05 – Міщенко Владислав Миколайович
+38 (097) 614 04 44 – Колєснік Тетяна Миколаївна