Вы здесь

Програма конференції: Інфекційні захворювання у дітей (28 березня)

Шановні колеги! Зверніть увагу: на сайті розміщена попередня версія Програми конференції. Програма знаходиться у стадії формування:  вносяться зміни та доповнення.

ОРГКОМІТЕТ:
ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
КРАМАРЬОВ
Сергій Олександрович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні захворювання»
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Абатуров О.Є. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Дніпропетровської державної медичної академії
Андрейчин М.А. академік Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
Бекетова Г.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Бережний В.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Бинда Т.П. кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій Сумського державного унiверситету
Бодня К.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб ХМАПО
Виговська О.В. доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Волосовець О.П. Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Голубовська О.А. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні захворювання»
Дуда О.К. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Євтушенко В.В. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Задорожна В.І. Член-кореспондент Національної Аγкадемії медичних наук України доктор медичних наук, професор, Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Камінська Т.М. доктор медичних наук, доцент, головний лікар Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Колоскова О.К. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету
Кривопустов С.П. доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Крючко Т.О. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної академії
Кузнєцов С.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету
Маврутенков В.В. доктор медичних наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської медичної академії
Майданник В.Г. Академік Національної Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Марушко Ю.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Матейко Г.Б. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету
Муквіч О.М. доктор медичних наук. головний науковий співробітник відділення хвороб сполучної тканини у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Надрага О.Б. доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Незгода І.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного  університет імені М.І. Пирогова
Палатна Л.О. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Трихліб В.І. доктор медичних наук, професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії
Усачова О.В. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького медичного університету
Харченко Ю.П. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету
Ходак Л.А. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти
Чернишова Л.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та клінічної імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика,  Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча імунологія»
Шадрін О.Г. доктор медичних наук, професор, науковий керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія»
Шостакович-Корецька Л.Р. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської медичної академії
Шпак І.В. кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Шкурба А.В. доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
28 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

08:30-09:30 Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ
09:30-09:40 Вітальне слово
09:40-10:00 Клініко-епідеміологічні особливості сучасного спалаху кору в Україні
Голубовська О.А.
10:00-10:15 Доказова база застосування пробіотиків при діареях у дітей
Крамарьов С.О.
10:15-10:30 Мікробіом, резистом та пробіотики: нові можливості
Бекетова Г.В.
10:30-10:45 Антибіотикотерапія захворювань респіраторного тракту у дітей
Крамарьов С.О.
10:45-11:00 Інвазивна менінгококова інфекція: актуальність в Україні та світі
Винник Н.П.
11:00-12:00 S. boulardii CNCM I-745.  Які є докази у 2019 р.?
Hania Szajewska, MD, Professor and Chair of the Department of Paediatrics at the Medical University of Warsaw, General Secretary of ESPGHAN.
Проф. Ханна ШАЄВСЬКА,Варшавський медичний університет, Відділення педіатрії
12:00-12:15 Холестаз у детей
Бекетова Г. В.
12.15-12.30 Регідратаційна терапія. Сучасні погляди
Крамарьов С.О.
12:30-12:45 Ентеровірусні інфекції без клінічних проявів ураження нервової системи - сучасні аспекти у дітей
Усачова О.В.
12:45-13:00 Грип та ГРВІ у дітей
Крамарьов С.О.
13:00-13:15 Раціональне лікування кашлю при респіраторній патології
Речкіна О.О.
13:15-13:30 Герпесвірусні інфекції сучасні погляди на лікування
Крамарьов С.О
13:30-13:45 Сучасний погляд на місце бактеріальних лізатів в терапії гострих та хронічних респіраторних захворювань
Речкіна О.О.  
13:45-14:00 Альтернативні можливості лікування та профілактики захворювань респіраторного тракту у дітей
Крамарьов С.О.
14:00-14:50 Перерва на обід
14:50-15:05 Гострий бронхіт: Лікування з позиції доказової медицини
Мітюряєва-Корнійко  І.О.
15:05-15:20 Вірусні інфекціі у дітей. Сучасний погляд на лікування
Крамарьов С.О.
15:20-15:35 Інфекції сечової системи. Оновлення ЕАU 2019
Кушниренко С.В.
15:35-15:50 Тонзилофарингіти у дітей. Додаткові можливості лікування
Палатна Л.О.

Workshop з дитячих інфекцій

15:50-16:10 Вакцинопрофілактика дітей з хронічними захворюваннями
Волоха А.П.
16:10-16:30 Вакцинація як підхід до боротьби з антибіотикорезистентністю
Лапій  Ф.І.
16:30-16:50 Інфекційні маски гострих лейкозів у дітей  
Виговська О.В.
16:50-17:10 Тактика ведення дітей з ЦМВ інфекцією.
Чернишова Л.І.
17:10-17:30 Алгоритми діагностики та лікування тонзилофарингітів у дітей
Іванова Л.А., Горбатюк І.Б.
17:30-17:50 Маски менінгококової інфекції у дітей
Палатна  Л.О., Шпак І.В., Воронов О.О., Пономаренко В.Н.
17:50-18:10 Випадки нейробореліозу у дітей Тернопільської області
Никитюк С.О., Климнюк С.О.
Обговорення проекту резолюції.
Закриття конференції. Вручення сертифікатів

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

  1. Стан захворюваності на кір дитячого населення Чернівецької області під час спалаху 2017-18 рр. Іванова Л.А., Гарас М.Н., Гук Л.І.
  2. Варіанти перебігу вродженого кору: труднощі діагностики та оптимізація лікування. Іванова Л.А., Гарас М.Н., Білейчук Р.Ю., Руда Т.Д.
  3. Клініко-епідемічні особливості перебігу корової інфекції у дітей в період спалаху 2017-2018 рр. в Запорізькій області.  Усачова О.В.
  4. Сучасний стан проблеми антибіотикорезистентності Pseudomonas aeruginosa. Сухов Ю.О., Голуб А.П., Коротчук Н. В., Василенко О.
  5. Прогнозування важкості перебігу інфекційного мононуклеозу в дітей в залежності від етіології. Харченко Ю.П., Зарецька А. В.
  6. Характер висипки при кору під час епідемії 2017-2019рр. Трихліб В.І.
  7. Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: сучасний погляд на діагностику та лікування. Станіславчук Л.М.

    Секція студентських науковий робіт.

Сепсис у дітей. Аналіз історій хвороб дітей з сепсисом за даними КМДКІЛ за останні 5 років
Денисюк М.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Клініко-лабораторні особливості менінгококцемії у дітей за даними КМДКІЛ
Ундер М.О., Гаджиєва Р.І. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Правець у практиці дитячого інфекціоніста. Клінічні випадки
Кордівська А.М. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Аналіз інфекційної смертності за даними Київського міського бюро СМЕ за 15 років
Галіч В.С., Веремійчик О.М. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра судово-медичної експертизи та медичного права, Київ, Україна

Особливості кору сезону 2018-2019 року у дітей за даними КМДКІЛ
Дяченко Д.Н., Чемко Ю.А. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Ускладнення кору у дітей сезону 2018-2019 року у дітей за даними КМДКІЛ
Золота П.О., Летичевська В.О.  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Діагностика різних форм туберкульозу в практиці судово-медичного експерта
Козлова С.О. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра судово-медичної експертизи та медичного права, Київ, Україна

Особливості гнійних менінгітів у дітей за даними КМДКІЛ в період з 2013 по 2018 роки
Омельченко О.О., Корольова Д.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Онко-гематологічні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста
Козлова С.О., Зелінська А.О. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Аналіз летальних випадків інфекційних захворювань у дітей за даними КМДКІЛ в період з 2016 по 2018 роки
Горбач А.О., Леонідова А.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна

Особливості ієрсиніозної інфекції у дітей
Казакова Д.С., Чубик М.П. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра дитячих інфекційних хвороб, Київ, Україна