Вы здесь

Вимоги до оформлення тез

Тези просимо надіслати до 20 лютого 2019 року на адресу: evv1972@ukr.net

Стаття подається в електронному варіанті на українському, або російською, або англійською мовою у форматі MSWord (розширення .doc, .docx, .rtf) гарнітура Times New Roman; кегль 12; інтервал 1,5; поля 2,5 см по обидві сторони тексту.

Оформлення тез здійснюється в такому порядку:
ініціали та прізвища авторів(-а);
назва установи (закладу), де виконана робота,  місто, країна.
назва публікації;

Зразок:
П.Т. Глушко, О.В. Семенов
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
ПРОТИВІРУСНА ТЕРАПІЯ
ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ МІКСТ-ГЕПАТИТІВ

Текст статті повинен включати:

  • актуальність;
  • мету дослідження;
  • матеріали та методи дослідження;
  • результати;
  • висновки.

Усі абревіатури у тексті статті повинні мати розшифрування.

До тез додати супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом керівника. Під текстом тез обов’язковими є підписи всіх авторів. Роботи, надіслані для участі у конференції, не повинні бути опублікованими раніше або поданими для публікації в інші видання.

Роботи, що не відповідають вимогам або не подані у встановлений термін, не розглядаються.